eHealth & Social Media

Trendanalyse

Voorspellend?

eHealth in het nieuws

De indruk bestaat dat eHealth meer aandacht krijgt. Dat zou niet zo vreemd zijn. De sterk oplopende kosten in de gezondheidszorg vormen een hoofdpijndossier. Bezuinigingen blijken onvermijdelijk (No-Nonsens Kabinet). Misschien kan het ook anders met behoud van kwaliteit? Dan komt eHealth ineens om de hoek kijken. Terecht?

Nieuwsberichten 12 maanden

eHealth In het nieuws

Meer aandacht voor eHealth?  Die indruk wil je graag objectiveren. Dat kan tegenwoordig door de digitale opvolger van de knipselkrant. Hoe vaak verschijnt de term eHealth in publicaties? Hierboven een Staafgrafiek waarin per maand is weergegeven hoe vaak in Online nieuws wordt gesproken over eHealth. En dat over een periode van 12 maanden (oktober 2011 tot en met oktober 2012). Als zoekterm is (arbitrair) gekozen voor eHealth OR e-Health. In oktober 20011 is het aantal vermeldingen opmerkelijk laag, maar sindsdien zien we een gestage opmars. Uitmondend in een gemiddelde van 100 berichten per maand. Dit zelfs met een uitschieter van 200 in juni 2012 en een zomerdip in juli en augustus 2012. In een groot aantal gevallen blijkt bij nadere analyse dat berichten met ongeveer gelijke inhoud (doublures) door verschillende media gelijktijdig verspreid. Maar ook dat zou je positief mogen duiden als een uiting van een groeiende belangstelling?

Social Media 12 maanden

Dubbele cijfers

Een ongeveer vergelijkbaar (maar meer uitgesproken) patroon is te zien bij analyse van social media berichten over 12 maanden. Zie staafgrafiek hierboven. Na de zomer 2012 zet een enorme stijging in. Dat kan ook een weerspiegeling zijn van het toenemend belang van social media als serieus medium. Bijvoorbeeld rondom congressen en beurzen.

Weekkoersen

Sentiment

Deze staafgrafiek hierboven toont per week het sentiment in de Social Media. Juist daar reageren betrokkenen rechtstreeks. Enkele berichten zijn weergegeven (dubbelklikken!). Over de afgelopen weken wisselt het sentiment nogal (Groen positief, Geel neutraal en Rood negatief) met een wat negatieve teneur.