eHealth opschalen

eHealth

Opschalen in de praktijk

“De agenda van Utrecht”

Een dertigtal genodigden luistert op het puntje van de stoel in carré opstelling  naar een vijftal eHealth ondernemers.Ieder verzorgt een pitch, waarbij de ruimte (letterlijk en figuurlijk) wordt gezocht.De NVEH (Nederlandse Vereniging van eHealth) mag dan formeel geen brancheorganisatie zijn, zij koestert het eHealth ondernemerschap. Daarvan is deze studiemiddag op 16 juni 2010 in Utrecht het beste bewijs. De NVEH meent dat er grote kansen liggen voor Nederland.

Ruud Koolen

De bijeenkomst wordt geleid door dagvoorzitter Ruud Koolen (Hoofdredacteur SKIPR). De presentaties van de vijf eHealth ondernemers staan centraal. Het belang voor de sector wordt verder verduidelijkt door Pim Ketelaar (voorzitter NVEH) en Rutger Slob (De Zorgontwikkelaar).

De genodigden kunnen beslist niet achterover leunen en hebben de diepte gezocht met als resultaat een aantal specifieke en later (groepsgewijs) een aantal algemene aanbevelingen.

Overzicht: Wat is nodig voor opschaling

PITCH

Tim van der Doole (Innoviting) ondersteunt via eHealth de hulpbehoevende oudere in de eigen woning. Tim zoekt naar de essentie en houdt het zo eenvoudig mogelijk, bijvoorbeeld slechts een enkele sensor. In de discussie komt naar voren dat hij toch het liefst rechtstreeks zaken doet met de zorgvrager en de mantelzorg.

Gijs van Hesteren (Nijfinster) is als techneut-innovator betrokken bij een project waarbij via een beeldverbinding medisch- specialistische zorg (vooral vervolgconsult) wordt geleverd naar huisartsen op Waddeneiland Ameland. Na een succesvolle en genomineerde pilot blijkt de fut eruit bij de deelnemers op het vasteland. Het “eigenaarschap” blijkt  onduidelijk.

Yolanda Burger (Studio YoYo) ondersteunt via het interactief programma Survival Kid kinderen (en ouders) die te maken hebben met psychische problemen en verslaving. De drempel is laag (in tegenstelling tot de traditionele cursorische aanpak) en succesvol. Hoe krijg je het verder dan Drenthe? Gesteld wordt dat je misschien moet durven stoppen met de dure cursussen. Is volstrekte anonimiteit nog wel handhaafbaar omdat een gespecificeerde rekening toch ergens moet worden ingediend?

Filip van Dijk (PFOSystems) demonstreert zijn toehoorders dat hij nog geen sokken kan betalen van EHealth (zie foto). Een webspreekuur applicatie ontmoet waardering en het werkt tot ieders tevredenheid. Maar dan! Uiteindelijk wordt het niet aangeschaft. De invloed op de logistiek, werkwijze en financiering is (te) groot. Wiens probleem los je op?

Jeroen Grunwald (Brevidius) videocoaching van COPD patiënten op afstand door de fysiotherapeut. Omdat het handelt om meerdere patiënten tegelijk (maximaal 12) ontstaan er interessante interacties. De mogelijkheden zijn legio, maar financiering via de zorgverzekeraar stagneert. Wie is de klant?

AANBEVELINGEN

Wat brengt de groepsgewijze en algemene discussie naar voren?
Er is veel te winnen met standaardisering van EHealth. Dat kan best in een concurrerende omgeving gedijen (denk aan banken en Internetbankieren).Financiering kan vereenvoudigd worden door het slechten van barrières. Modules. Een kans via “Integrale bekostiging”.Waar zit je winst? Wie is je klant! Eigenaarschap!Creatieve destructie betekent het afschaffen van overbodig geworden diensten ten dienste van eHealth. Lobby?

Filip van Dijk :eHealth is nog armoe