eHealth om zip gebracht?

Blijkens een bericht op de betreffende website loopt het ZIP (Zorginnovatieplatform) ten einde

Het was al wel langer een discussiepunt.Hoe gaat het verder na de kabinetsformatie. Misschien herinnert u zich het nog?  Het ZIP heeft toen bij de formateur een manifest ingeleverd. Daarvan is volgens de huidige ZIP medewerkers niets meer vernomen.

Destijds……

Een dringend beroep op het nieuwe kabinet

Het Zorginnovatieplatform (ZIP) doet een dringend beroep op het nieuw te vormen kabinet om het stimuleren van zorginnovatie een hoge prioriteit te geven. Het ZIP pleit daarbij voor uitvoering van de volgende agenda:
1.Zorg voor structurele verhoging van investeringen in innovatie door zorginstellingen;
2.Versterk de positie van de patiënt in het zorgproces. Investeer in innovaties op gebied van preventie, zelfmanagement en e-health;
3.Stimuleer innovatie in beroepen en opleidingen in de zorg;
4.Bevorder netwerkzorg en kies een effectieve schaal voor uitvoering, zodat goede zorg in de thuisomgeving beschikbaar blijft;
5.Pak systeembelemmeringen voor innovatie aan.

Via Twitter is er ook al op gereageerd.

Hoe moet het nu verder met innovatie en meer specifiek eHealth?

Graag je mening!