Egoworld

Vormt de Egoworld een bedreiging voor de zorgsector?

Het gaat om veel meer dan alleen het weglaten van de letter L. Het EGO is belangrijk geworden.Misschien wel te belangrijk?

Bewijzering Zwolle

De afgelopen herfstvakantie wordt Zwolle weer gedomineerd door Legoworld. Het kan de inwoners niet zijn ontgaan,want een gestage stroom gezinnen wandelt dagenlang van het station naar de IJsselhallen. En terug.Ook staat het autoverkeer in Zwolle daardoor geregeld vast. Ook op de A28 volgens de nieuwslezer. Het is een groot feest voor jong en oud. Zie bericht.

De Egoworld is een ander verhaal.In de zorgsector houden we vast aan solidariteit. Althans, dat is de bedoeling.Daarmee positioneren we ons als een beschaafd land.Blijft dat zo? Dat mag je toch hopen. Of dringt de Egoworld (zeg maar het consumentisme) door in de zorgsector? Besparingen die verplaatsingen zijn?

Zorghulpmiddelen (Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit)

Of komt de solidariteit in het Museum terecht,zoals de hulpmiddelen in deze foto.