Effecten gamen gezondheid

Gamen Jongeren

VU en TNO onderzoeken effecten

Plussen en minnen

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en TNO onderzoeken de effecten van actieve computergames op lichaamsbeweging. Agressie, overgewicht, lusteloosheid, slaapproblemen en asociaal gedrag worden geassocieerd met gamen. Maar kan gamen de gezondheid van jongeren ook positief beïnvloeden? In het MyGame onderzoek volgen de wetenschappers driehonderd jongeren en hun gezin gedurende tien maanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Amsterdam, Leiden, Amersfoort en Breda in samenwerking met de lokale GGD-en. De onderzoekers zijn nog op zoek naar deelnemers.

Ongemerkt lekker bewegen

De Nederlandse jeugd wordt steeds dikker en beweegt te weinig. De nieuwe generatie computergames waarbij spelers moeten bewegen, de zogenaamde actieve games, kunnen mogelijk bijdragen aan een actievere leefstijl. Jongeren horen niet graag dat ze elke dag een uur moeten bewegen en dat ze niet te lang achter de computer mogen. Een leuke game spelen sluit veel meer aan bij de belevingswereld van jongeren. De onderzoekers willen de interesse van jongeren in games inzetten om te laten zien dat bewegen leuk is.

Meten is weten

Deelnemers aan het onderzoek krijgen gratis een PlayStation®Move pakket met daarbij verschillende nieuwe games. De helft van de deelnemers krijgt deze bij aanvang van de studie, de andere helft na ongeveer een jaar. Via online vragenlijsten en lichaamsmetingen krijgen de onderzoekers informatie over het gedrag en de lichamelijke eigenschappen van de gamende jongeren en hun gezinnen. Het onderzoek start in januari 2012, de eerste resultaten worden medio 2013 verwacht. Meer informatie over het onderzoek en de voorwaarden om deel te nemen zijn te vinden op de website van het onderzoek.