Een Verademing

Isala Academie

Pitch Peter van Dijk (Zwolle)

Hypertensie? Zuchten maar!?

Een statement geeft aan dat het device voor guided breathing (DGB) resultaten boekt. Een hulpmiddel dat leert de ademhaling te reguleren en dat zou gunstig zijn bij de behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk). Van de volwassenen heeft 40% hypertensie, aldus Peter van Dijk (Isala) tijdens zijn voordracht op 17 december 2013. Dus een nieuw aanpak spreekt aan: “Resperate can help lower your bloodpressure. A Scientific Statement From The American Heart Association”.
Wacht even! Onderzoekers vinden dat effect niet meer terug als ze de door de fabrikant geëntameerde studies weglaten. Een kwart miljoen Amerikanen zou desalniettemin het device hebben aangeschaft.

Pitch Peter van Dijk

Ontzenuwd

Het dubbelblinde onderzoek vanuit de Isala Academie (RespeRate) laat geen positief effect zien van het DGB. Er is misschien wel iets te zeggen over de studieopzet, omdat het aantal deelnemers bescheiden is. Baat het niet, het schaadt niet? Zelfs dat kan niet gezegd worden, want opmerkelijk is dat er in de ‘behandelde’ groep klachten optreden van dyspneu (ademnood) en pijn op de borst. Dit type onderzoek verdient veel waardering, want resultaten zijn in bepaald opzicht teleurstellend. Maar gelukkig kijkt Prof. dr. Henk Bilo blij vanaf het projectiescherm de wereld in!

Prof.dr. Henk Bilo