Een les uit de USA

Bijgaand artikel (vertaling) handelt over de Amerikaanse situatie , maar je kunt voor “Health Plans” ook de Vaderlandse Zorgverzekeraars invullen. Simon Stevens (de  auteur) is voorzitter van het UnitedHealth Center voor hervorming en modernisering van de gezondheidszorg, en de Groepsvoorzitter UnitedHealth .

 Harvard Business Review 10 mei 2010 (Vertaling/Moderator Jan Taco te Gussinklo)
“De toekomst is al begonnen — alleen zij is ongelijk verdeeld.” Zo zegt SF schrijver William Gibson. Nergens geldt dat meer dan in de gezondheidszorg, die zowel eilandjes van verbluffende innovatie en getto’s van middelmatige prestaties vertoont.De Harvard Business Review wijst erop dat innovatie een megatrend is in de gezondheidszorg. De snelheid waarmee innovaties worden vertaald in concrete verbeteringen is echter pijnlijk langzaam — een vervelend probleem dat eigenlijk al teruggaat naar de werelds eerste gecontroleerde klinische proef in 1754. Het is toen gebleken dat citroenen voorkomen dat zeelieden scheurbuik krijgen (vitamine C), maar het heeft vervolgens een slordige 41 jaar geduurd voor de zeevaart iets deed met de resultaten. Draai de klok vooruit naar vandaag de dag en er blijkt inmiddels al 15 jaar verlopen sinds e-mail gangbaar is geworden. Maar nog steeds blijkt dat de meeste patiënten  niet met hun artsen op die manier kunnen communiceren.Deze traagheid bij het implementeren van nieuwe technologieën en nieuwe werkwijzen verklaart ten dele het kostenprobleem van de gezondheidszorg. Gegevens van de Amerikaanse overheid suggereren dat productiviteitswinsten van ziekenhuizen “klein of te verwaarlozen” zijn geweest in de afgelopen kwart eeuw. Waarom is dat?

Drie van de meest genoemde redenen zijn:

De arbeidsintensiviteit van de gezondheidszorg

De handmatige aspecten van de gezondheidszorg belemmeren het soort productiviteitswinsten die elders in de economie te zien zijn. Econoom William Baumol benoemde dit probleem door de vergelijking te trekken met de orkestbak. Het aantal musici dat vandaag de dag nodig is om een vioolkwartet van Beethoven te spelen is hetzelfde als in de 18e eeuw.

Onvoldoende verspreiding van organisatorische innovatie

Informatie over nieuwe klinische behandelingen wordt heel snel verspreid over de gehele wereld. Onderzoeksresultaten over een nieuwe hartoperatie deze week in de New England Journal of Medicine zullen snel in Tokio en Londen, dus niet alleen Boston bekend worden. Maar informatie over betere manieren van organiseren van de Cardiologie kliniek waarin deze behandeling kan worden verstrekt worden niet zo breed gedeeld, en evenmin snel opgevolgd. In tegenstelling tot in andere bedrijfstakken- bijvoorbeeld automotive  of retail-  blijken dit soort mogelijkheden voor verbetering vaak onopgemerkt te blijven in de zorgsector. Dat is op zijn beurt, deels vanwege…

Belemmeringen voor nieuwkomers

Consolidatie tussen de zorgaanbieders en hoge toegangsdrempels voor nieuwe toetreders betekenen dat de gezondheidszorg voornamelijk afhankelijk is van bedrijven die het maar een tikkeltje beter doen de rest. Dit  in tegenstelling tot de stapsgewijze vergroting van de productiviteit die mogelijk is door toetreden van werkelijke nieuwkomers. Juist nieuwkomers doen het in de gewone economie beter, met soms wel 20% tot 40% productiviteitsverbetering.

En nu?

Dus zijn er pessimisten die stellen dat gezondheidsstelsels niet tot snelle transformatie structureel in staat zijn. Hebben zij gelijk? Of hebben techno-optimisten het bij het rechte eind dat ” ontregelende megatrends” onverbiddelijk oudere, minder doeltreffend vormen van zorg zullen vervangen? Volgens mij is geen van beide juist.Het is zeker mogelijk zaken veel beter te doen, maar er ligt niets onvermijdelijk aan ten grondslag.Wat moet er gebeuren? En meer specifiek: hoe kunnen “Health Plans” ons (dat wil zeggen, de belastingbetalers en zorgverzekeraars) helpen? Vanuit mijn perspectief zal een andere megatrend in de gezondheidszorg de veranderende rol van “Health Plans” zijn als ze een  actievere rol gaan spelen bij de verbetering van de resultaten (outcome) en de kostenreductie.
Hier volgen enkele voorbeelden van de elementen die nodig zijn:

Meer ‘Health Plans’ moeten veranderen in ‘zorganimators’ in plaats van alleen risicodragers en declaratiefabriek te zijn. Met behulp van hun databases met gezondheidsgegevens, hun informatie over klinische prestaties, hun technologieplatforms en hun vermogen om consument en provider gericht te stimuleren, hebben Health Plans enorme mogelijkheden om de gezondheidszorg, de kwaliteit, de doelmatigheid en de efficiëntie van de zorg te verbeteren.
Op UnitedHealth fractie voorbeelden als ons nieuwe Diabetes Health Plan, ons nieuwe Telemedicine programma, nieuwe eSync technologie en vorderingen op nieuwe modellen van de eerstelijns zorg. Dit zijn evenzo veel voorbeelden van wat dit in de praktijk kan betekenen.

Partnership

Health Plans dienen veranderaars te zijn, te partneren met anderen om goede ideeën een kans te geven en op te schalen.Een recent voorbeeld: ongeveer een kwart van de Amerikanen hebben ofwel diabetes (suikerziekte) of de aanleg daartoe. Enkele jaren geleden heeft  onderzoek, gefinancierd door de Nationale Instituten voor Volksgezondheid en de Centra voor Disease Control en Preventie (CDC) aangetoond via een pilot initiatief dat bij  mensen met aanleg voor diabetes gewichtsreductie zelfs met 5% hun kansen op ontwikkeling van diabetes met bijna 60% kan terugdringen. Als deze interventie in de vorm van een medicament officieel was geïntroduceerd via de Voedsel-en Warenautoriteit (FDA) zou dit allang tot de gangbare zorg zijn doorgedrongen. Maar helaas, het was een organisatorische innovatie, waarin risicogroepen zijn aangemoedigd een programma te volgen bestaande uit coaching, sport en wijziging van lifestyle. Dus ondanks haar potentieel is er heel weinig gedaan binnen de gezondheidszorg om het programma op te schalen en breed beschikbaar te stellen Dat is nu veranderd, dankzij een nieuw partnerschap tussen de CDC, de YMCA van de Verenigde Staten, UnitedHealth Group, en Walgreens, die zijn begonnen met het programma uit te rollen over het hele land.Uiteraard zal deze transformatie van onze gezondheidszorg geduld, volharding en partnerschap vereisen. Maar indien goed aangepakt, is er alle aanleiding om te denken dat inderdaad resultaten en toegankelijkheid zullen verbeteren inclusief beheersing van de kosten. Toekomstgerichte en progressieve Health Plans plannen hebben een grote verantwoordelijkheid en de kans om deze inspanning te leveren.

Harvard Business Review — copyright © 2010 Harvard Business School