eDiabetes

Informatie-uitwisseling in de ketenzorg vraagt een gezamenlijke aanpak

Moderne zorgverlening en geïntegreerde ketenzorg in het bijzonder, kan niet meer zonder digitale uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners en patiënten. Een analyse van Nictiz maakt duidelijk dat de stap naar goede informatie-uitwisseling waar zorg conform de NDF Zorgstandaard om vraagt, voor de meeste zorgaanbieders zeer groot is.

Wanneer alle betrokkenen in het zorgproces, zorgverleners en patiënten, tijdig over volledige en juiste informatie over de patiënt beschikken, kunnen onnodige complicaties worden voorkomen en kan de doelmatigheid toenemen.

ANP 1952 Eerste Congres Suikerziekte

Bij veel van de zorgketens is de onderlinge informatie-uitwisseling nu nog echter zeer beperkt. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Denk aan informatiesystemen die niet goed op elkaar aansluiten, een beperkte onderlinge samenwerking, onderschatting van de rol van de patiënt en twijfels over de meerwaarde van ICT. De stap naar een goede informatievoorziening die goede zorgverlening ook verlangt is groot. Nictiz heeft meerdere van de noodzakelijke informatiestandaarden ontwikkeld, maar ook de andere factoren moeten opgelost worden. Gezien de complexiteit van het geheel en het grote aantal betrokken partijen, vraagt dit om een gezamenlijk aanpak van alle betrokken spelers. Om deze grote verandering behapbaar te houden en toch op korte termijn al te profiteren van de voordelen van een goede informatievoorziening, wordt daarbij een stapsgewijze benadering geadviseerd.

Klik hier voor de impactanalyse Informatisering Diabeteszorg (Bron: NICTIZ)