E-patient bootcamp

UMC St Radboud opent de Radboud REshape Academy

Het UMC St Radboud begint dit academische jaar met de Radboud REshape Academy. Een uniek opleidingsprogramma rondom veranderingen in de gezondheidszorg voor alle doelgroepen binnen de zorg, zoals patiënten, verzorgenden, zorgprofessionals, beleidsmakers en verzekeraars.

Lucien Engelen (ReShape) met de auteur in Nijmegen (Annastraat)

 

De zorg verandert

De zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl de kosten stijgen en er grote tekorten gaan ontstaan aan verzorgend personeel. Daarnaast bepalen technische innovaties in snel tempo de mogelijkheden in de zorg en krijgt de patiënt een steeds zelfstandiger rol in het zorgproces en eist een plaats op in zijn eigen behandelteam. Om deze uitdagingen aan te kunnen, zullen patiënten, hun familie en verzorgenden en de zorgprofessionals gezamenlijk de zorg opnieuw vorm moeten geven.

Reshape

Het UMC St Radboud heeft hiervoor het REshape programma ontwikkeld van waaruit evenementen, onderzoek en projecten worden opgezet. Om kennis, ervaringen en contacten met elkaar te delen rondom deze veranderingen is de Radboud REshape Academy opgericht.

Curriculum REshape Academy

Het curriculum van de REshape Academy bestaat in 2011/2012 uit tien modules. Alles wat samenhangt met veranderingen in de zorg komt aan bod, zoals innovatie, compassie, e-health, communicatie, veranderingen in het onderwijs en service design. De modules zijn bedoeld voor patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals en bijvoorbeeld beleidsmakers of -strategen.

E-patient Bootcamp

De eerste module is de E-Patient Bootcamp en vindt plaats op 28 september. De e in E-patient staat voor empowered. Een bootcamp is een term voor een zeer intensieve training. Een E-patient maakt gebruik van zijn kracht, kennis en ervaring om actief een rol te spelen bij de behandeling van zijn ziekte. Internet biedt patiënten de mogelijk om elkaar te treffen, kennis te vergaren over medische ontwikkelingen en ervaringen te delen. Maar hoe pak je dit aan? Wat kun je er dan mee? Op deze dag is E-patient Dave, een van de bekendste ambassadeurs op het gebied van patient empowerment, aanwezig. Hij heeft een bootcamp ontwikkeld om patiënten te trainen om zelf aan de slag te gaan. Ook E-patients Sarah Riggarre uit Zweden en Lodewijk Bos uit Nederland zijn ter plekke om hun kennis en ervaringen te delen.

Informatie en aanmelden

Informatie en aanmelden voor de E-patient Bootcamp van 28 september: www.pao-heyendael.nl. Meer informatie over de achtergrond van de REshape Academy is te vinden op de website van het Radboud REshape & Innovation Center en te volgen via twitter @reshapeacademy.