DurfTrimbostevragen.nl

De ‘Trimbos deelt kennis’ dag

Wat een sympathieke geste.

Gratis Trimbossers over de vloer.

Durf te vragen!

kennisdelen

Drie of vier Trimbossers die een dag naar uw organisatie komen om u te helpen met een probleem of knelpunt op het gebied van de geestelijke gezondheid.

In het kader van de ‘Trimbos deelt kennis’ dag wordt het mogelijk!

Naar aanleiding van het 15-jarig jubileum gooit het Trimbos-instituut het – voorlopig eenmalig – over een heel andere boeg.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid delen wij onze kennis graag met zoveel mogelijk partijen in de samenleving.

Ons uiteindelijke doel: de geestelijke gezondheid en zorg verder verbeteren.

Meestal doen wij dat ‘in opdracht van’ en werken wij op projectbasis.

Op donderdag 30 september doen we het anders.

Dan gaan medewerkers van het Trimbos-instituut namelijk in groepjes van drie het land in.

Op zoveel mogelijk verschillende plaatsen – van GGz- en zorginstellingen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, gemeenten, bedrijven, zorgverzekeraars, scholen, woningcorporaties, justitiële instellingen tot werkgevers- en werknemersorganisaties – willen zij graag hun kennis delen op een vraagstuk op het gebied van de geestelijke gezondheid.

Wilt u dat we bij u komen?
Heeft u in uw organisatie een probleem of vraag waarover u graag advies krijgt, leg die dan aan ons voor. We zullen telefonische contact opnemen om uw vraag helder te krijgen, en om te kijken of deze geschikt is voor een kort cyclische aanpak. Ons advies is geheel gratis.

Voor meer informatie of aanmeldingen:
Download hier de folder, of neem direct contact op met Caroline Pouw, cpouw@trimbos.nl of via 030 – 2959 430.