Durf te….

Vragen

Brengen

Durven

We kennen al het zeer geslaagde initiatief waarin we op een nieuwe manier elkaar durven in te schakelen. DURFTEVRAGEN. Ik heb een jaar geleden een voordracht gehoord van een initiatiefnemer Nils Roemen. Dat heeft mij bijzonder geinspireerd. Degenen die klagen over het verlies van oude waarden (naoberhulp , naastenliefde) kunnen zien dat er wel degelijk lichtpunten zijn. Ik citeer een deel van de basisprincipes zoals die op de website staan:

Basis

Een aantal basis principes die gebruikt worden: mensen vinden het leuk een ander te helpen, groei begint met geven, het stellen van de juiste vraag levert het beste resultaat…U bent van harte welkom bij Durftevragen. Durftevragen vindt plaats op basis van waarde bepaling achteraf.

Opgericht mei 1898

Tegenhanger

Tegenhanger van dit initiatief zou kunnen zijn “durftebrengen“. Daarbij gaat het dan nadrukkelijk om gratis diensten of producten.Geen waarde-loze zaken, maar dingen van waarde die je graag iemand geeft die er blij mee is.Evenmin concurrentie voor Marktplaats, Kringloop of opkopers.Denk aan los item als een boek, een CD of een dienst (advies). Voortbouwend op de sociale media gedachte.Mensen hebben vaak een drempel te overwinnen om iets aan te bieden.Of ze weten de weg niet.In de zorgsector (mijn aandachtsgebied) is een eenvoudig gratis advies vaak heel welkom.

Forum

Een patientenforum blijkt vaak een goede vraagbaak, maar daar is het uitgangspunt een concrete vraag.Vraagsturing is prima, maar het formuleren van de juiste vraag voor het juiste loket is soms niet meteen mogelijk.En ook: het aanbod schept de behoefte.Durftebrengen.
Is er een dergelijke (latente) behoefte of niet?