Drie jaar is lang

Cosmetische operatie

Tragische afloop

Hoezo waarheidsvinding?

In Medisch Contact van 17 oktober 2013 staat een in meerdere opzichten dramatisch verhaal. Ik herinner mij de televisiebeelden inclusief ‘blaming en shaming’ nog heel goed. Ook in Medisch Contact (2007) wordt er uitvoerig bij stilgestaan. Een jeugdige patiënte overleeft een cosmetische ingreep niet. Via de Officier van Justitie is destijds door het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) een gerechtelijke sectie verricht. Na jaren komt de uitslag.

5 maart 2010 website NFI

Quote: In tegenstelling tot de klinische sectie in een ziekenhuis, wordt bij de gerechtelijke sectie altijd volledig uit- en inwendig onderzoek van het lichaam gedaan. De bevindingen daarvan worden gedetailleerd beschreven en uitvoerig gefotografeerd door professionele fotografen. De sectie wordt door een patholoog, soms twee pathologen, en twee technisch assistenten verricht en duurt gemiddeld ongeveer vier uur. Het onderzoek gebeurt geheel volgens protocol, een reeks overeengekomen, schriftelijk vastgelegde handelingen.

Wachten

Onvolledig

De clinici spreken in genoemd artikel in Medisch Contact hun verwondering uit over de gang van zaken. Zij zijn noemen het “een onvolledig obductie” en leveren daarvoor de argumentatie. Er is geen diagnose, waar dat wel mogelijk was geweest! Met zoveel woorden stellen de auteurs het NFI in gebreke. Direct betrokkenen zijn bovendien jarenlang in onzekerheid gelaten (terwijl het verslag al na twee dagen beschikbaar zou zijn geweest). Hoezo waarheidsvinding?