Doorstart Organon?

Ooit kocht ik eens ingebonden ” Hobby Club” uit de periode 1949-1950.

Hobbyclub_1949-1950

Leonard de Vries

Hobby Club was een initiatief van Leonard de Vries, die in de oorlogsjaren de wens koesterde om een blad te schrijven. Op 19 augustus 1949 deed het blad Hobby Club op de tentoonstelling ” Jeugd van Nederland “zijn intrede. Het is zeker een studie waard om te laten zien waar het blad zich zoal mee bezighield. De jongeren werden betrokken bij de ontwikkeling van het Nederlands bedrijfsleven na de oorlog. In een van de bladen stond een lovend artikel over Organon. Dat trok dit weekend mijn aandacht, uiteraard vanwege de actualiteit. Immers de toekomst is onzeker geworden.

Fragment over Organon

Uit waardering en respect wil ik een tekstfragment weergeven:

Huisje, boompje, beestje …

En wij vragen ons af: hoeveel Nederlanders weten dit …?