Doorstart CBO?

Onderstaand bericht geeft ambivalente gevoelens.Het Kwaliteitsinstituut CBO is kennelijk in de rode cijfers  geraakt door het opdrogen van opdrachten.Voor een (relatieve) buitenstaander is het de vraag of dat een kwestie is van de economische crisis, de marktwerking (concurrentie), een terugtredende overheid, strategische keuzes enz.

Misschien allemaal een beetje?

Zeker is dat er veel is bereikt. Innovaties vinden ook op andere terreinen plaats dan bij Richtlijnontwikkeling, dus moet  het misschien ook maar als een onvermijdelijk cyclisch fenomeen worden beschouwd?

Anderzijds laat de onverkwikkelijke kwestie die het gevolg is van de keuze ( “niet contracteren”) van zorgverzekeraar CZ zien dat een thema als Indicatoren een marktmeester behoeft. Ik ben benieuwd naar de mogelijke doorstart. Gaat het in de richting van het door voormalig minister Klink bepleit “onafhankelijk Kwaliteitsintituut” ?

Zou het HKZ een logische partner kunnen zijn:

Certificering (doelstelling HKZ) gaat immers steeds meer over de keten(zorg), indicatoren en sowieso klantperspectief. Onderwerpen waarmee het CBO veel ervaring heeft.

CBO congres stand eerder dit jaar (Jolieke Schroot achter de tafel)

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO laten weten vanwege onvoldoende financieel perspectief faillissement voor de stichting te hebben aangevraagd. De grote behoefte aan en noodzaak van kwaliteitsverbetering in de zorg maken dat er direct wordt gewerkt aan een mogelijke doorstart met een serieuze partner.

Ondanks grote inspanningen is het niet gelukt een solide financiële basis voor het CBO te creëren. Het aantal betaalde opdrachten is tot dusverre onvoldoende om een sluitende exploitatie mogelijk te maken, ondanks ingrijpende kostenreducerende maatregelen. Daardoor is een negatief eigen vermogen ontstaan en wordt voor heel 2010 een aanzienlijk negatief bedrijfsresultaat voorzien.
Gert Siemons, voorzitter Raad van Bestuur: “Helaas was een faillissement onvermijdelijk. Het CBO behoort tot de kern van de kennisinstituten op het terrein van kwaliteit van de zorg. Het is van het grootste belang dat de kennis en expertise van het CBO behouden blijft.

“Daarom wordt hard gewerkt aan een mogelijke doorstart met een serieuze partner”

Dinsdag 5 oktober is het faillissement door de Rechtbank uitgesproken.