Doorbraak 2.0

Promotie Loes Schouten

Bas Bloem promotor

Bas Bloem vraagt aan de promovenda Loes Schouten: ‘” Moeten wij als ZonMW verder onderzoek doen en hoe dient die call er dan uit te zien?”. Prof.Bloem is als Hoogleraar Neurologie (ParkinsonNet) sinds oktober 2009 lid van het bestuur van ZonMw.
De Promovenda gaat hier omstandig op in, en noemt als een aandachtspunt het experimenteren met Doorbraak 2.0

Bas Bloem aan het woord

Samensmelten

Hoe zouden we netwerken van patienten en zorgaanbieders kunnen doen samensmelten.

Bas Bloem en Marc Berg feliciteren Dr.Loes Schouten