DOMunder

Domplein

Exclusieve preview

Bouwplaats in Utrecht

Een ervaring op de avond van maandag 20 januari 2014. Een wonderlijk idee dat ik als  jongetje jarenlang hierboven heb gespeeld. Ik bevind mij nu enkele meters onder het Domplein in Utrecht. Zeker, al die jaren wist ik wel dat het Domplein een bijzondere plek was en dat er ruim voor de Tweede Wereldoorlog al opgravingen hadden plaatsgevonden (Van Geffen). Ook op de (voormalige) Dompleinschool kregen we dat geregeld te horen.

Opgraving DOMunder

De Grondleggers

De grondleggers (zij die een vierkante meter Domplein hebben geadopteerd) zijn  blijkbaar niet allemaal gecharmeerd van de nieuwe naam DOMunder. Dat blijkt tijdens de koffie op de plaats van samenkomst (Academiegebouw) door een korte inventarisatie met handopsteken. Maar mijns inziens dekte de vorige naam schatkamer van Utrecht de lading helemaal niet. En blijkt vaak tot verwarring aanleiding te hebben geven. Kortom, ik vind het een prachtige en aansprekende titel voor deze activiteiten.

Castellum (Romeins fort)

Vaderlandse Geschiedenis

Het is een heel bijzonder gevoel om oog in oog te staan met de steenblokken die de voet vormde van de toegangspoort tot het Romeinse Castellum dat hier in het begin van onze jaartelling hebben gestaan. Maar ook de bodem vormt letterlijk een dwarsdoorsnede van 20 eeuwen vaderlandse geschiedenis. Op 2 juni 2014 is de feestelijke opening van het bezoekerscentrum DOMunder.

Reconstructie met iPAD