AAL Forum 2012 over ICT

Ambient Assisted Living

Evoluon in Eindhoven

24-27 september 2012 AAL Forum 2012

Eindhoven in teken van kwaliteit van leven voor ouderen door ict-oplossingen. In Eindhoven komen deze week zo’n 1200 gasten uit binnen- en buitenland samen om meer te weten te komen over technologische ontwikkelingen voor ouderen. Talloze producten en diensten zijn en worden ontwikkeld om de kwaliteit van leven hoog te houden. Om de kennis die er hierover is in Europa te delen wordt in het Evoluon in Eindhoven van 24 tot en met 27 september het AAL Forum gehouden. Voor het eerst en voor de enige keer in Nederland!
Dé ontmoetingsplaats op het gebied van Ambient Assisted Living; AAL staat voor het stimuleren van innovatieve op ICT-gebaseerde producten die helpen bij het op een goede en gezonde manier ouder worden; thuis, onderweg en op het werk met als doel kwaliteit van leven, zelfstandigheid en deelnemen in de maatschappij te bevorderen. Het Europese Ambient Assisted Living (AAL) Joint Programme  is opgezet om hiervoor innovatieve ICT-oplossingen te ontwikkelen.
Evoluon Eindhoven

Praktijkvoorbeelden
Het Forum wordt georganiseerd in opdracht van het AAL Joint Programma en het ministerie van VWS door Smart Homes, in samenwerking met provincie Noord Brabant, de gemeente Eindhoven en Brainport Development. Bijzonder aan dit Forum is dat naast zo’n 220 sessies ook praktijkvoorbeelden in de regio worden bezocht. Zo maakt een gezelschap met Commissaris van de Koningin Wim van de Donk, AAL JP president Mike Biddle, burgemeester Rob van Gijzel, Constantijn van Oranje Nassau als adjunct-kabinetschef van Neelie Kroes in de Europese Commissie, staatssecretaris van VWS Marlies Veldhuijzen van Zanten, Brabants gedeputeerden Brigite van Haaften en Bert Pauli, alsmede Paul Timmers van de Europese commissie en anderen op maandagmiddag kennis met een project in Nuenen waar zij ook met bewoners in gesprek kunnen. Ook brengen zij een bezoek aan de Slimste Woning bij het Evoluon waarin tal van technologische snufjes zijn opgenomen en waar ze kennismaken met zorgrobots. Maandagavond vindt voor deelnemers aan het AAL Forum de officiële opening plaats in het Muziekgebouw in Eindhoven plaats in bijzijn van genoemde personen.

Voor het eerst
Op 25 september opent wordt tijdens de plenaire opening ingegaan op Europees partnerschap voor actief en gezond ouder worden. Hierbij spreken o.a. minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt, Rick Hutley van Cisco, Jeroen Wals van Philips en Ilias Iakovidis van Europese Commissie. Ook is er een videoboodschap van eurocommissaris Neelie Kroes. Het is het eerste forum waarbij ook zo’n 200 ouderen zich aansluiten bij de vele sessies om feedback te geven op de op ict-gebaseerde ontwikkelingen. Brainport Regio Eindhoven heeft tegelijkertijd de AAL Venture days georganiseerd waarbij investeerders de bedenkers van ideeën ontmoeten.

Beurs
Ook opent de beurs waarop tal van bedrijven en onderzoeksinstellingen hun ontwikkelingen laten zien.Dinsdagavond zullen tijdens de Cocktailparty tijdens de beurs de AAL Awards worden uitgereikt aan het meest innovatieve AAL JP-project en het beste Young Researchers project. Woensdag zijn er tal van kennissessies en ook een vervolg van de beurs. Bij de Grand Finale, die plaatsheeft in het Klokgebouw Eindhoven, wordt het stokje van de organisatie van het AAL Forum overgedragen aan de stad Norrkoping in Zweden, in bijzijn van provinciaal gedeputeerden Bert Pauli en Brigite van Haaften en Marcelis Boereboom (directeur generaal langdurige zorg bij VWS). Op donderdag 27 september kunnen deelnemers, in navolging van de VIPs op maandag, zogeheten praktijksituaties in de Brainportregio bezoeken.

AAL Programma
Het AAL programma is een gemeenschappelijk Europees onderzoek- en ontwikkelprogramma gericht op de uitdagingen van een vergrijzende bevolking. Het gaat om het versterken van innovatie in de Europa door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het programma levert ook een bijdrage aan preventie en het beheersen of zelfs verlagen van de kosten van de zorg. Aan het programma, dat loopt tot en met 2013, nemen 23 landen deel: 20 EU lidstaten en Noorwegen, Zwitserland en Israël. Nederland doet mee omdat het bijdraagt aan de houdbaarheid en betaalbaarheid van langdurige zorg. Door op Europees niveau te opereren creëert het Joint Programme een kritische en vooral een constructieve massa van onderzoek, ontwikkeling, innovatie en productie via technologieën. Het AAL Forum is het jaarlijkse platform van het AAL programma. Eerdere forums vonden plaats in Oostenrijk, Denemarken en in Italië. Nederland organiseert nu het vierde AAL Forum van 24 tot en met27 september 2012 in het Evoluon te Eindhoven, het hart van de toptechnologieregio Brainport.

Kennis en ervaring
Het doel van het Forum is kennis over, ervaring met en resultaten van AAL-gerelateerde producten te verspreiden onder overheden, onderzoekers, ontwikkelaars, beleidsmakers, leveranciers, financiers én eindgebruikers. Ook stimuleert het Forum nieuwe samenwerkingsverbanden tussen Europese organisaties en stakeholders. Zo worden er relaties gelegd met Europese programma’s, in het bijzonder het Joint Programme Initiative More Years, Better Lives en het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.
Het AAL Forum biedt een uitgebreid programma met lezingen, workshops, pitches, een beurs, field visits, landenpaviljoens en netwerkmogelijkheden. Deelnemers wordt gestimuleerd de vele mogelijkheden te grijpen aan om uw kennis te verbreden, inspiratie op te doen, ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken met Europese collega’s.