Domotica voor Zorg & Welzijn

Congres

Domotica

Zorg & Welzijn

Kom donderdag 21 juni, 2012, 10.00 – 17.30 uur naar het Evoluon te Eindhoven! Vergrijzing, tekort aan handen aan bed, toenemende druk bij mantelzorgers en professionele zorg- en dienstverleners: het zijn items, die bij zorgorganisaties, beleidsmakers en politici bron zijn van toenemende zorg en onrust. ICT en domotica komen steeds meer in beeld als noodzakelijke aanvulling en ondersteuning in de totale zorgketen. Veel organisaties voor zorg en welzijn hebben al geëxperimenteerd. Daarbij worden ze ook overstelpt met aanbod van nieuwe technologie, variërend van “alles over IP” tot het simpel wegzetten van i-pads. De dagelijkse praktijk met daadwerkelijk goed gebruik van al die technologie is echter veel weerbarstiger. Er zijn nog veel uitdagingen en in het spreekwoordelijke bos groeien steeds meer bomen.

Voortgang

Op 21 juni 2012 vindt in Eindhoven het congres Domotica voor Zorg & Welzijn plaats. Organisator stichting Smart Homes biedt een interessant programma. Ook WDTM  (netwerkorganisatie voor woonzorgtechnologie) is partner in de organisatie .Dit congres, inmiddels alweer voor het achtste jaar op rij (hieronder een foto van het congres uit 2007) , probeert helderheid te verschaffen. Het congres geeft ruimte aan de presentatie en bespreking van succesvolle toepassingen en pilots met die nieuwe technologie. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een breed palet aan onderwerpen aan te snijden omdat er juist veel belangstelling is voor al die gebieden.

Victor Pop

Als dagvoorzitter is Victor Pop gevraagd, hoogleraar eerstelijnszorg aan de Universiteit van Tilburg. In de ochtend zijn diverse lezingen. Hans Agten van CZ spreekt over waarom domotica nog niet breed is ingebed in de zorg en over de rol die de zorgverzekeraar kan spelen bij het bundelen van verschillende belangen; Gerard Piket van de Zorgcentrale Noord gaat in op de kerncompetenties die een zorgcentrale in de toekomst moet bezitten onder invloed van vergrijzing, arbeidsmarktproblematiek en aankomende bezuinigingen; over de inzet van techniek in de zorg en een kostenefficiënte bedrijfsvoering spreekt Johan Paul van Coresta Health Care. Tenslotte zal Toine Schoutens van de stichting Licht en Gezondheid ingaan op de invloed van licht in zorg- en verpleegomgevingen. ’s Middags is er een verdiepingsprogramma met workshops en interactie. Deelnemers voeden zich met actuele informatie over het vakgebied en onderlinge informatie-uitwisseling wordt gestimuleerd. Ook is er een informatiemarkt. Een perfecte gelegenheid om nieuwe inzichten te krijgen, kennis uit te wisselen, contacten te leggen en meer te horen over het toepassen van innovatieve oplossingen in de zorg- en welzijnssector.

Opzet programma:

1. AAL Ambient Assisted Living
2. Robotica
3. Zorgcentrale 2.0
4. IP Alarmering
5. Sleutelproblematiek
6. Dementie
7. Serious Gaming
8. E-health
iKOP: Kennisverspreiding over E-Health producten en diensten

Wat  biedt het congres u:

• Visies en diverse praktijkverhalen;
• Met 20 lezingen een compleet beeld van een sterk ontwikkelend vakgebied;
• Inhoudelijke lezingen en geen commerciële verhalen;
• Ervaringen van pioniers met do’s en don’ts
• Een platform met 200 professionals in domotica, zorg & ICT en e-health;
• Kleine informatiemarkt met verschillende leveranciers;

Aanmelden is nog mogelijk via www.smart-homes.nl

Voor wie is dit congres bestemd?  Zorgorganisaties in de V&V sector, Eerste lijnszorg, Woningbouwcorporaties, Projectontwikkelaars, Overheden, Architecten, Adviesbureaus, Aannemers, Installateurs, Systeem integrators, Belangenverenigingen, Toeleveranciers ICT, Gebouweigenaren, Gebouwbeheerders, Investeerders, Bouwondernemers, Beveiligingsmanagers, Onderzoeksinstellingen, Kennisinstellingen, Zorgverzekeraars, Patiëntenorganisaties, GGD, Welzijnsinstellingen, Revalidatiecentra, én voor iedereen die van Domotica & Slim Wonen zijn/haar professie heeft gemaakt.