Domotica ‘in the picture’ bij Inspectie!

De term Domotica is ontleend aan het Latijse woord voor huis (domus). Domotica staat voor thuistechnologie, waarbij je naast beveiliging en brandmelders, toch vooral moet denken aan apparatuur die het leven veraangenamen. Zeg maar van het wieg tot het graf. Dat betekent dat de basisstructuur in huis geschikt moet zijn voor de babyfoon, maar ook voor personenalarmering. Dat laatste is in lijn met het streven om oudere bewoners zelfstandig of actief (in verzorgingshuis) te houden.

Wat is er onlangs gebeurd? De Inspectie (IGZ) betoogt in een rapport dat de apparatuur niet plompverloren mag worden geinstalleerd in bijvoorbeeld een bejaardentehuis. Een nauwkeurige afweging moet plaats vinden. Is het wel echt een verbetering? Kunnen de mensen er mee omgaan? Kortom, dat betekent een ander denkkader, zoals dat in de ziekenhuissector plaats vindt. Domotica kunnen straks wellicht als zorg worden beschouwd (en gedeclareerd?)

http://www.igz.nl/actueel/nieuwsberichten/domotica-risico