Domotica: het loont echt

Businesscase

Thuis blijven wonen

Doelgroepenbeleid

Dit persbericht geeft inzicht in de besparingen die haalbaar zijn door de inzet van eHealth en Domotica. Zeg maar een Businesscase.  Eerder al eens dit bericht (lees: hier). Zeker, het gaat om een specifieke categorie patienten (dementieel beeld). De onderzochte patienten hoefden nu niet te worden geinstitutionaliseerd. Interessant is ook dat er nu eens een vergelijking wordt gemaakt tussen twee verschillende technieken. Misschien de aanzet tot een echte catalogus?
————————————————————————-

Besparingen door thuistechnologie bij dementie

Casus

Dhr. Jansen heeft dementie en woont alleen maar kan door de inzet van techniek in zijn huis langer thuis blijven wonen. Dhr. Jansen vindt dit zelf erg plezierig, zijn eigen huis is hem bekend! Onderzoek van drs. N. Nijhof van het eHealth Research Centre (Universiteit Twente) bij zorgorganisatie Bruggerbosch toont aan dat langer thuiswonen ook echt mogelijk is en besparingen in de zorgfinanciering hiermee te realiseren zijn.

Website

Bruggerbosch

Bij Bruggerbosch hebben de cliënten allemaal een vorm van dementie. Ze hebben voor een periode van 10 maanden gebruik gemaakt van ADLife en PAL4 technologie. ADLife is sensorentechnologie om een bepaald leefpatroon van een cliënt vast te kunnen stellen. Dit kunnen bijvoorbeeld deursensoren of elektriciteitssensoren zijn. Indien er afwijkingen gemeten worden ten opzichte van een normaal patroon (bijvoorbeeld een persoon gaat 10 keer op een nacht naar de wc in plaats van een keer) wordt er contact gezocht met een aangewezen contactpersoon of de cliënt zelf. PAL4 is een zogenaamd aanraakscherm waarbij mensen hun agenda, levensalbum of dagboek kunnen bekijken. Ze kunnen bijvoorbeeld ook geheugenspellen spelen en videocontact maken met de begeleiders van Bruggerbosch. In totaliteit hebben 14 thuiswonende cliënten van de Posten en Bruggerbosch deelgenomen aan dit project.

De inzet van ADLife bij mensen met dementie die nog thuis wonen, is kostenbesparend ten opzichte van opname in een verpleeghuis

Een rekenvoorbeeld:
Met inzet bij 10 cliënten na een maand: € 1.000,-
Met inzet bij 50 cliënten na een maand € 10.000,-
Met inzet bij 50 cliënten na twee maanden € 137.000,-

Ook met het toepassen van PAL4 bij dementerende mensen die nog thuis wonen kan kostenbesparend worden gewerkt:

Met inzet bij 10 cliënten na een maand: € 2.000,-
Met inzet bij 50 cliënten na een maand: € 12.000,-
Met inzet voor 50 cliënten na twee maanden € 140.000,-

Calculatie

Kosten zoals boodschappen, huur etc. welke men thuis wel heeft en in een verpleeghuis niet, zijn niet meeberekend. Logischerwijs lopen deze kostenbesparingen op bij meer maanden en meer cliënten. De inzet van techniek is rendabel tot aan ongeveer € 5.000,- extramurale zorg (bijvoorbeeld 15 uren thuiszorg, vier uur huishoudelijke zorg, drie uur begeleiding thuis en 20 uur dagopvang). Als deze € 5.000,- wordt overschreden wordt opname goedkoper. Deze besparingen zijn berekend met de gegevens van zorgkosten van deelnemende cliënten, kosten van techniek afgezet tegen de kosten van een opname. Bij bovengenoemde kostenbesparingen is het goed op te merken dat het uitstel van opname in de interviews met mantelzorgers en zorgverleners ook daadwerkelijk genoemd wordt bij de ervaringen die men inmiddels heeft opgedaan met de techniek. Met name bij ADLife verwacht men dat cliënten langer thuis zouden kunnen wonen. Ook PAL4 kan (indien het goed wordt aangeleerd bij de cliënt) zorgen voor een stukje structuur en ondersteuning.

Doorontwikkeling

Doorontwikkeling is bij beide technologieën nog wel wenselijk, bij ADLife dient zich dit te richten op de alarmerende functie welke het systeem ook zou moeten hebben en bij PAL4 gaat het meer om het nog gebruiksvriendelijker maken van het systeem.