Domotica + eHealth = 3

Donderdag 24 juni 2010, 10.00 – 17.30 uur, Evoluon te Eindhoven  Domotica & E-Health 

Hoe wordt het een gelukkig huwelijk tussen die twee?

De technologische ontwikkelingen gaan verder. Maar hoe kunnen deze nieuwe mogelijkheden ten behoeve van zorg en welzijn optimaal benut worden? En hoe passen deze ontwikkelingen binnen organisatorische veranderingen in de zorgsector? De vraag hoe ver we willen gaan met het toepassen van technologie wordt ook steeds vaker gesteld. Alles is mogelijk, maar hoe zit het met ethische aspecten?

Kenmerkend voor huidige projecten is een meer vraaggestuurde aanpak. Elke individuele zorgcliënt heeft zijn eigen specifieke wensen en kenmerken die bepalend zijn voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van het toepassen van technologie. Daarnaast is de rol van zorgorganisaties aan het veranderen. Meer en meer worden diensten aangeboden die niet direct gekoppeld zijn aan zorghandelingen, maar meer op welbevinden en comfort gericht zijn.

Dit congres belicht ontwikkelingen op het gebied van technologie ten behoeve van zorg en welzijn. Zowel vanuit een visie voor de toekomst als op basis van praktijkvoorbeelden.

   

Inhoud congres
Het programma bestaat uit twee gedeelten. In de ochtend zullen 4 key-note sprekers presenteren. In de middag starten we het verdiepingsprogramma met 5 parallelsessies. Elke thema bestaat uit 4 verschillende lezingen. De thema’s zijn:
Thema 1: Domotica voor kleinschalig wonen (gehandicaptenzorg en dementie)
Thema 2: Zorg op afstand & E-Health
Thema 3: Domotica voor langer zelfstandig thuiswonen
Thema 4: Plan van Aanpak 
Thema 5: Community vorming

http://www.smart-homes.nl/congressen/inleiding/