DNA bestaat nog niet

Althans in Zwolle. De titel brengt in verwarring. Tenzij u de vorige week betrokken bent geweest bij HNW  “Het Nieuwe Werken” (lees hier).

DNA staat voor “De Nieuwe Ambtenaar”

Dat is de man of vrouw die “overal” kan werken als ambtenaar. In de Gemeente Zwolle, verkozen als de beste werkgever, speelt dat nog niet zo volgens Stephanie van Doesburg, HR adviseur.  Deze en andere feiten komen ter tafel op  15 november 2011 in de Buitensociëteit te Zwolle waar onder de titel “sociale innovatie op de werkplek”  een interessante discussie plaatsvindt , waaraan ook de kleine kring van bezoekers van harte deelneemt. Het kader is de serie Peper & Zout: Smaakmakende gesprekken.

Jacco Vonhof,Harold de Haan,Sjera de Vries en Peter Leemeijer

Verantwoordelijkheid

Op de flyer staat het heel fraai: Blijvend ontwikkelen, vernieuwen, marktontwikkelingen in de gaten houden: als organisaties goed en gezond willen blijven presteren, is het noodzakelijk dat ze blijven innoveren. Maar goed en blijven innoveren lukt alleen met gemotiveerde medewerkers! Lector sociale innovatie aan de hogeschool Windesheim Sjera de Vries “Of een organisatie nu groot of klein is: het gaat erom dat je als individuele medewerker ‘ertoe doet’. Dat je invloed kunt uitoefenen op je werk”.  ” Niet iedereen wil verantwoordelijkheid en dat moet je ook respecteren”, aldus Jacco Vonhof, eigenaar Novon Schoonmaak, sociale werkgever, commissaris bij Wezo NV en voorzitter van VNO-NCW IJsseldelta. Peter Leemeijer, medewerker PostNL, beschouwt vooral het middenkader als een belemmering tot innovatie.

Smaakmakende gesprekken in Zwolle is een gezamenlijk initiatief van de lectoren van de Hogeschool Windesheim en De Stentor.