Ditske beslist geen Robot..

..want dan geen Free Lunch voor deze auteur

Ir.D.J.B.A. Kranenburg-de Lange is Platformmanager RoboNED en resideert aan de Universiteit Twente (Afdeling Control Engineering). Overigens staan daar verderop wel robots (soccer robot) , exoskeletten en digitale armen in het laboratorium! De medisch-technische (mechatronica) interesse heeft haar na een studie in Delft met revalidatierobotica naar Twente gebracht. De samenwerking met revalidatiecentrum Het Roessingh geeft mogelijkheden. Platformmanager voor RoboNed (inmiddels het tweede jaar) is een belangrijke functie. Zo is er onlangs een Database (RoboDB) opgezet.

Ditske op kantoor (UT)

Planbord

De foto hierboven toont Ditske voor haar planbord . Dat planbord is interessant, omdat het laat zien dat RoboNed op veel terreinen actief is. Zie ik het goed dat Care veel sterker is vertegenwoordigd dan Cure? Gezien de toegenomen zorgvraag voor chronische aandoeningen wellicht logisch. <h3>Interview:</h3> We vragen haar naar RoboNed:

Leerproces

Voor mij is het duidelijk dat RoboNed  veel meer aansluiting moet zoeken met andere partijen. Voor de zorgsector geldt dat er veel te leren valt van terreinen als eHealth, sensoren en Domotica, waar soms al barrieres zijn geslecht. Samen optrekken heeft ook strategische meerwaarde.Dit initiatief krijgt dan ook een vervolg.

Stelling: mooie en volstrekt nieuwe samenwerkingsvormen gaan ontstaan!