Dit doet verbleken

eHealth

=Zorg op afstand

Zo moet het dus niet!

Een Praktijkperikel -indien correct weergegeven- doet ons schrikken.  Bron:  Medisch Contact ( Nr. 02 – 13 januari 2012, pagina 83). De tekst wil ik onverkort  weergeven:

Onze huisartsenpost wordt ’s avonds gebeld door een medewerkster van de organisatie ‘Zorg op afstand’. Deze medewerkster vraagt of er een van de dokters langs kan gaan bij een oude mevrouw die net door haar is geobserveerd via een beeldverbinding. Zij vindt dat de vrouw zo bleek ziet. Er is geen verdere informatie. Er is ook geen familie of verpleegkundige die bij mevrouw langs kan gaan.

De medewerkster van ‘Zorg op afstand’ meldt bovendien heel trots dat deze organisatie binnen enkele jaren zo over hele land haar diensten gaat aanbieden. Er wordt gelet op het medicijngebruik en gewaakt over de gezondheidstoestand van de aangesloten klanten. En het voordeel is dat verzorgers zo niet meer bij patiënten thuis hoeven te komen.

Wij hebben vanuit de post mevrouw eerst zelf maar eens gebeld. Ze reageerde verbaasd, zei niets te mankeren en altijd al bleek te zien. Ze had echt geen huisarts nodig.

Goede zorg is meer dan alleen kijken.

Veel Vragen

De casus roept veel vragen op. Welke organisatie betreft het hier (die kennelijk ook expansie neigingen heeft). Zie hier overzicht. Is er met mevrouw zelf contact geweest?  Woont zij zelfstandig? Is er eerder beeldmateriaal ter vergelijking? Is de belichting of beeldinstelling  wellicht veranderd? Kortom, is er wel goed gekeken?  Welke opleiding heeft de medewerkster genoten en hoe is haar supervisie geregeld.  Betreft het hier ‘zorg op afstand’ of eigenlijk  meer ‘domotica’ (ik vermoed het laatste). Laten we dit signaal serieus nemen en nastreven dat eHealth/ Domotica een waardevolle aanvulling vormt.  CAVE: het is vanuit de huisartsenpost kennelijk wel bij een telefoontje gebleven en  we missen daardoor natuurlijk wel de klinische informatie en het verdere beloop. Dat is wel het vermelden waard, want dissimulatie komt ook voor.