Zes Medeklinkers & Drie Klinkers

Ik dacht al ‘iets Pools of zo’ is de reactie 

Op de radio NPO1 gaat het geregeld over discriminatie op (achter)naam. Dat zou een probleem zijn bij het vinden van stageplekken. Er ontstaat dan een debat of dat nou wel realistisch is. Bovendien valt aan werkhouding en gedrag soms best wel iets te sleutelen, aldus een van de sprekers. 

Te Gussinklo
Ik dacht al ‘iets Pools of zo’. Dat krijg ik te horen. Tja….. Er wordt door steeds meer groepen geklaagd over het feit dat ze achtergesteld worden. De lijst wordt steeds groter. Je kunt je daar aan ergeren of het een ‘coming out’ noemen. Het kan ook bewustwording zijn.  Ik mag mij wellicht rekenen tot een nieuwe, nog onontdekte, doelgroep. Je ziet het pas als je het door hebt…. Een laborante roept mijn naam wat verbrokkeld af in de wachtkamer ‘tegussinklo’. Heb ik dat goed gezegd? Jawel, het kan slechter… Het is een oer-Hollandse naam uit de provincie Gelderland, de Achterhoek voeg ik toe als de naald in mijn arm wordt gestoken. 

Medeklinkers
Het komt natuurlijk door al die medeklinkers, dat is duidelijk. Mijn vader woonde vroeger op een bovenhuis en er werd al eens door het trapgat naar boven geroepen: woont hier die Russische meneer? Bij bezoeken aan stageplaatsen hoorde ik ook steevast mijn naam verhaspeld worden. Ikzelf heette al eens’’ dokter kussensloop’. Dat valt dan eigenlijk wel weer mee. Mijn broers hebben vergelijkbare ervaringen. De naam te-guss-ink-lo is afkomstig uit de Achterhoek en kent een logische opbouw als je deze rustig opsplitst. Te als voorvoegsel. Lo betekent bos. Guss Guus ink-Open Plek. En..trouwens …. Jan Taco woont niet in een plaatsje Gussinklo…

Sollicitaties
Maar achteraf denk ik serieus dat mijn sollicitaties wel eens onderop de stapel zijn gekomen. Door die wat vreemde naam. Gek, dat ik mij dat nu pas realiseer. Het neemt niet weg dat ik een prima carriere heb doorlopen. Maar misschien is het iets voor het Meertens Instituut?? De perceptie kan in de loop der tijd ook zijn veranderd. Denk aan een Oost-Europees aandoende naam in de tijd voor de val van de Berlijns muur en daarna. Een associatie met Polen kan ook wisselden sentimenten oproepen in een tijd van veel gastarbeiders.

Veul typies Saksiese achternamen wörden onder aandere ekemarkt deur de achtervoegsels -ing of -ink.

Andere Tijden
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog keerde Audrey Hepburn terug naar Nederland, waar haar moeder haar naam veranderde in Edda Van Heemstra om haar dochter te behoeden van een Engels klinkende naam. Audrey Hepburn werd in mei 1929 in Brussel geboren en heet eigenlijk Audrey Ruston. Maar ook veel Nederlanders met een Duits klinkende achternaam hebben het moeilijk gehad in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Het rijtje kan zonder probleem nog verder worden uitgebreid, verwacht ik.

Links
https://sigridvaniersel.nl/weblog/2020/06/19/achternaam/
https://nl.geneanet.org/familienamen/TE%20GUSSINKLO

Audrey Hepburn, een icoon in Hollywood en in de filatelie!