DIS op de kop

Letterlijk, als ik de website bezoek

…op zaterdagochtend 19 februari 2011 om 11.00 uur a.m.
Maar bovendien zijn de subkopjes ook in spiegelschrift. Zie hieronder! Is het de bedoeling dat je de ziekenhuisfinanciering niet meteen begrijpt?

Bron: www.dbcinformatiesysteem.nl

Balans

Ik ben nog afkomstig uit de tijd dat ik-destijds vrijgevestigd klinicus- te maken had met “Het Zwarte Boek“. Het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) bepaalde jaarlijks tarieven voor activiteiten en verrichtingen. Per definitie liep deze systematiek achter op de medische en maatschappelijke ontwikkelingen. Soms werden ingrepen eenvoudiger door de komst van nieuwe apparatuur en was het honorariumtarief inmiddels relatief te hoog in relatie tot het tijdsbeslag . Maar andersom gebeurde ook (en dan werd er luidkeels gemopperd). Maar over het geheel genomen was er een zeker balans. De ziekenhuisbudgettering had een drukkend effect op de tarieven.

In deze kolommen heb ik meermaals mijn verwondering uitgesproken over de introductie van de de DBC systematiek. Ik was daarvan getuige omdat ik de overstap maakte naar de wereld van de zorgverzekeraars.Ik verwijs graag naar een enkele bijdrage.

Bron: Medisch Contact 2003

Nu is de hoop gevestigd op DIS en DOT. De in een recent artikel (Medisch Contact) gebezigde terminologie komt mij zeer bekend voor en wekt niet al teveel vertrouwen:

Bron : Medisch Contact 11 februari 2011

Garbage in, Garbage out

Daartegen helpt geen enkel geavanceerd ICT systeem.Consultants lopen zich warm. Het is toch te gek voor woorden dat de gemiddelde specialist jarenlang grote moeite heeft met het doorgronden van de regelgeving en de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk.

Bron: www.eiffel.nl