Diorama Waterloo

De slag bij Waterloo (1815) zal blijven fascineren.

De wisselende kansen, waarbij uiteindelijk Napoleon het onderspit delft. Het succes van Wellington, maar niet dan door de steun van Pruissen en Nederlanders. Een bron van speculaties… Niet voor niets zijn er boeken over geschreven, films over gemaakt en diorama’s vervaardigd. Deze afbeelding ontleen ik aan een Frans hobbyblad (1939) van liefhebbers van miniaturen. Dit diorama stond kennelijk destijds in Den Haag bij dhr. Wijsman een bekende naam onder de Nederlandse verzamelaars.

Magazine 1939 (Collectie J.T.A. te Gussinklo)

Fascinatie

Afgebeeld is een carré (vierkant) van geallieerden bestaande uit Engelsen (liever: Schotten) die worden belaagd door de ruiterij van keizer Napoleon. Een kritiek moment.  Zelf ben ik van jongs af aan gefascineerd door deze taferelen en heb ze proberen na te maken. Zowel diorama’s als ook losse figuren. Dit soort handboeken waren daarbij van veel nut.

Collectie J.T.A. te Gussinklo

Prins Bernhard

Wijlen de Prins is altijd zeer geinteresseerd geweest in tinnen figuren. Uit eigen ervaring sprekend, denk ik aan zijn bezoek aan het Nationaal Tinnen Figuren Museum te Ommen. Maar ook in 1956 bezoekt Prins Bernhard een expositie in het Waaggebouw te Alkmaar samen met Koningin Juliana. Hij bekijkt daar ook een diorama van de slag bij Waterloo, zoals het ANP bericht van 22 april 156 (17.45 en 19.45 uur) weet te melden. Vrijwel zeker gaat het daarbij om de collectie Wieringa (die inmiddels permanent in Ommen staat opgesteld)

Persbericht ANP 1956