Digitale Gymles?

Windesheim-project

RAAK-subsidie

Digitalisering in de Gymles

Digitale games en ICT-middelen kunnen de gymles mogelijk kwalitatief verbeteren. Het lectoraat Bewegen, School en Sport van Windesheim gaat dit met behulp van een RAAK-subsidie onderzoeken. De subsidie van bijna € 300.000,- financiert het onderzoeksproject ‘Digitalisering in de gymles’ dat Windesheim in nauwe samenwerking met kennispartners en middelbare scholen zal verrichten in de periode van januari 2013 tot en met december 2014. Doel van het project is om voor en samen met docenten bewegingsonderwijs, nieuwe kennis op te doen en digitale middelen te ontwikkelen, die de kwaliteit van de gymles voor zowel leerlingen als docenten verbetert.

Measuring Behavior (2012)

Actievere deelname

Een praktijkvraag van gymleraren in het voortgezet onderwijs is aanleiding voor het onderzoek. Het blijkt dat gymleraren graag willen weten hoe zij nieuwe technologie zoals beweeggames en camera’s op een goede manier in hun lessen kunnen integreren. Omdat beweeggames aansluiten bij de leefwereld van leerlingen, verwachten gymleraren hiermee een aantrekkelijkere gymles te kunnen maken. Ze willen met games een actieve deelname en een meer duurzaam bewegen van leerlingen stimuleren.

Fieldlab

Het onderzoek is gericht op twee aspecten: de motivatie en het plezier van leerlingen en het goed en effectief aanleren van bewegingen en sporthandelingen. Hiervoor worden beweeggames als Wii-golf en digitale observatietechnieken tijdens de gymles ingezet. Veertig docenten bewegingsonderwijs en honderdtwintig brugklasleerlingen zijn direct betrokken bij het onderzoek. De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) van Windesheim richt met filmcamera’s en computers een fieldlab in als ‘digitale gymzaal’. Hier worden de technieken getest die tijdens het onderzoek op de scholen worden gebruikt.

Deelnemende partijen

Lector Ivo van Hilvoorde van het lectoraat Bewegen, School en Sport van Windesheim leidt het project waaraan vijf middelbare scholen (Thomas à Kempiscollege, Hondsrug College, Van der Capellen Scholengemeenschap, Christelijk College Nassau Veluwe en het Bonhoeffer College) en de kennisinstellingen Mulier Instituut en de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit aan deelnemen. Daarnaast nemen InnoSportNL, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO), Stichting Leerplan Ontwikkeling Nederland (SLO), Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en Landstede Groep (mbo) deel aan het project.

Wat is RAAK?

RAAK staat voor Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie. Onder die naam stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelden beschikbaar om zo regionale samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector te stimuleren. Doel is het stimuleren van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening van de publieke sector.