Digitale Diamanten

Data

Achmea Health Database

18 juni 2014, Zeist

De opmaat naar betere zorg

Jeroen Crasborn (Achmea) luistert naar Kees Gorter

Tweede Symposium

Inmiddels is het alweer de tweede keer dat dit symposium wordt georganiseerd in Zeist bij Achmea. Was het vorig jaar nog een wat voorzichtig begin, nu zijn er toch duidelijk robuuste resultaten te melden. Zo toont Barry Egberts ( Kenniscentrum Achmea) met enige trots de grafiek waarin duidelijk de groei van de toepassing van de Achmea Health Database is weergegeven.In een van de workshops spreekt men dan ook van ‘digitale diamanten’.

Barry Egberts (Achmea Kenniscentrum)

Koppeling

Vooral aanvragen voor koppeling met Achmea databestanden nemen een grote vlucht. Daarbij komt onmiddellijk de cruciale rol van een betrouwbare derde partij (Trusted Third Party, afgekort tot TTP) om de hoek kijken. Een TTP die gegevens anonimiseert of pseudonimiseert via versleuteling. Benadrukt wordt dat het erom gaat dat de zorg profiteert van deze inzet van databases.  Vandaar ook de titel van dit symposium! In de verzekeringspolis wordt er melding van gemaakt. Toch klinkt wel een ondertoon van zorg. Er zijn geregeld discussies in het land over de privacy. Barry Egberts en Jeroen Crasborn benadrukken keer op keer dat vertrouwen cruciaal is. Zij doen er dan ook alles aan om dit vertrouwen niet te beschamen. Elke vraag of opmerking vanuit het publiek dienaangaande wordt prompt en serieus behandeld. Toch blijft het spannend. Het moet geregeld worden, net zoals met het Burgerservicenummer en de UZI-pas. In het slotbetoog wordt gewezen op het belang van spoedige agenda setting en duidelijkheid. Achmea steekt de nek uit. Misschien ligt het zelfs wel op het bordje van het Ministerie van VWS?  Mogelijk verandert ook de rol van de patiënt zodanig dat die gegevens graag ter beschikking stelt, zo wordt geopperd vanuit de zaal. Jeroen Crasborn denkt echter dat er altijd wel mensen bezwaar zullen maken. Dus “Zorgvuldig tot aan het gaatje “zoals hij dat benoemt.

Dagvoorzitter Aartjan Beekman