Digi-Vertaalkaart

Strategische samenwerking Medische vertaalkaart® en Medstick®

Kostenbesparing in de zorg is en blijft de komende jaren actueel. Valetudo interpres B.V. met haar producten Medische Expertsysteem en de Medische kaart® voor op reis en Cinsol B.V. van Medstick® Total Care en Babystick gaan samenwerken om de diagnosestelling in de zorg te optimaliseren. Met hun producten voorkomen zij onnodige extra consulten en onderzoeken. Bovendien verkleint het gebruik van de producten de kans op foutieve behandelmethoden en langdurig ziekteverzuim. De samenwerking zal tot structurele kostenbesparing in de zorg leiden.
De producten lossen het taalprobleem tussen patiënt en anderstalige arts op en stellen de medische geschiedenis en gegevens van de patiënt digitaal beschikbaar. De grondgedachte daarbij is dat de patiënt zelf de regie voert over zijn medische gegevens en ook zelf toestemming geeft aan de arts/zorgverlener om die te mogen inzien of gebruiken.

Door ICT koppelingen worden de volgende functionaliteiten mogelijk gemaakt:

1. Medische geschiedenis en gegevens patiënt
2. Vertalingen van Medische geschiedenis en ziekteverschijnselen
3. Hulp bij diagnosestelling voor de arts
4. Koppelingen naar medicijnen en medicijngebruik

Optimalisering

Valetudo interpres B.V. heeft taal-onafhankelijke producten ontwikkeld om de diagnosestelling te optimaliseren. Het Medische Expertsysteem van Valetudo interpres B.V. herkent ziektebeelden op basis van ingegeven ziekteverschijnselen, legt relaties met de ziektegeschiedenis en ondersteunt de arts bij de beste behandelmethode. Dit Expertsysteem is de basis voor het succesvolle product de Medische kaart® voor op reis dat is goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en tevens via de ANWB wordt verkocht. De Medische Vertaalkaart op maat maakt het mogelijk de met een digitale pen ingevulde intakeformulieren te vertalen en om te zetten in digitale data die te koppelen is aan het Huisartseninformatiesysteem ( HIS). Cinsol B.V. is de ontwikkelaar van Medstick® Total Care en Babystick, beiden een draagbaar elektronisch patiëntendossier in de vorm van een credit card met usb-functie waarvan de software in samenwerking met verschillende academische ziekenhuizen ontwikkeld is.

Krachtig

De kracht van Medstick® is dat de medische gegevens door zorgverleners zijn aangeleverd, zodat andere zorgverleners deze informatie direct kunnen gebruiken als dat nodig is. Hierdoor worden in levensbedreigende situaties cruciale seconden gewonnen. De informatie op Medstick® Total Care en Babystick is direct door zorgverleners te gebruiken. Beide ondernemingen streven ernaar de beschikking over de eigen medische gegevens en de mobiliteit van de patiënt te vergroten. Dit draagt bij aan het streven naar patiënt empowerment, waarbij de patiënt actief wordt betrokken bij het zorgproces en zijn eigen gegevens kan controleren.