Difosgeen

Difosgeen

Nederlands Indië

Medisch Gaslaboratorium

Het kan zijn dat ik louter door het intypen van het woord Difosgeen in het vizier kom van AIVD of NSA. Zeker na wat er gebeurd is in Syrië met strijdgassen. Hoe komt het zo dat ik daarover iets te melden heb? In de collectie die beheerd wordt door professor Mart van Lieburg (medisch-historicus) stuitte ik tussen de stellingen met boeken op een bijzonder tijdschrift. Een van de laatste (misschien wel het laatste?) medische tijdschriften die verschenen is in Nederlands Indië voor de inval van de Japanners (Tweede Wereldoorlog, met op 9 maart 1942 capitulatie van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indische Leger).  Het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië.  Van de Japanners was bekend dat zij strijdgassen (mosterdgas) inzetten in China (vanaf 1937).

Magazine

Zuurstofnood

In het bewuste tijdschrift, kromgetrokken  door vocht (hoe zou het hier beland zijn?) staat een publicatie van de hand van Th.H.Cowan, Officier van Gezondheid 2e klasse. Verbonden aan het Medisch Gaslaboratorium van de Artillerie-Inrichtingen te Bandoeng (Kiare Tjondong). Daarin wordt beschreven hoe in een situatie van inhalatie van Difosgeen kan worden gehandeld. Difosgeen was door de Duitsers in de 1e wereldoorlog als verstikkend gas met granaten verschoten. In de publicatie gaat het weliswaar om theorievorming. Het toedienen van subcutaan zuurstof als alternatief voor zuurstof inhalatie.