Dienst Communicatie opheffen?

Tv-opnames

SEH van VUmc

Amsterdam, 31 mei 2012

De resultaten van het interne onderzoek naar de opnames van het tv-programma ‘24 uur tussen leven en dood’.  De Raad van bestuur VU medisch centrum legt verantwoording af en trekt het boetekleed aan. Analyse van het 17 pagina’s tellende rapport levert een opmerkelijk resultaat op:

Screendump

Dienst Communicatie

Maar liefst 17 vermeldingen “communicatie” in het rapport !  Dat (mis)communicatie een rol speelt valt te verwachten. Maar dat het woord ‘communicatie’ (gemiddeld dus eenmaal per pagina) merendeels de combinatie ‘dienst communicatie’ betreft, is andere koek.  Dat er sprake is van laakbare feiten, wordt snel duidelijk. Is een ‘Dienst Communicatie’ toch een lemen laag in een grote organisatie??  Ik verwijs nog maar eens naar een uitspraak van Birgitta van Loon in een publicatie “Wie durft de Afdeling Communicatie op te heffen”. Dit naar aanleiding van de uitgave van het boek “Gevaarlijk Spel“.

Sentiment

Het sentiment rond VUmc in de publiciteit was gisteren uiterst negatief (Finchline)