Dialysezegel

Prof.Kolff

Postzegel

Onderdeel serie

Eindelijk heeft Kolff zijn postzegel. Het was mij al bekend dat deze er aan zat te komen als onderdeel van een serie waarin wordt stilgestaan bij het 100 jarig bestaan van de Rijksoctrooiwet. Je ziet op de tweede zegel links boven een afbeelding van de kunstnier zoals deze door Kolff in serie werd gebouwd in Kampen tijdens de oorlogsjaren.

Daarbij enigszins figuratief de doorsnede van een nier. Wordt deze Dialysezegel een collectors item?
http://kolff.wordpress.com/2009/03/10/dialysezegel/

Professor Kolff, de vader van de kunstnier,  heeft eindelijk zijn postzegel. Zie link:

http://kolff.wordpress.com/2009/03/10/dialysezegel/

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde