Multidiagnostische Chip

NirionPLUS project

Point-of-Care

EFRO subsidie 1,2 miljoen Euro

In de laatste ronde van EFRO heeft Medimate opnieuw EFRO subsidie binnengehaald. Dit keer gaat het om een multidiagnostische chip waarmee een point of care test op mineralen gedaan kan worden. De studie zal samen met ondermeer UMC St. Radboud (en innovatiecentrum Thermion) en Isala klinieken uitgevoerd worden. Met het project is een budget van ongeveer 1,2 miljoen euro gemoeid.

Publicatie Augustus 2010

Resultaat samenwerking Oost Nederland

Met het NirionPLUS project is een aansprekende samenwerking tussen Twents mkb en Nijmeegse en Zwolse ziekenhuizen tot stand gekomen. Het betreft de ontwikkeling en toetsing van een multidiagnostische chip waarmee een point of care test op mineralen gedaan kan worden. De studie zal samen met ondermeer UMC St. Radboud (en innovatiecentrum Thermion) en Isala klinieken uitgevoerd worden. Penvoerder is Medimate B.V. gevestigd in Enschede.

Maatwerk

NirionPLUS is een vervolg op het reeds lopende NIRION project. Hierin zijn verschillende lab on a chip sensoren ontwikkeld voor het point of care meten van verschillende stoffen in urine in bloed ten behoeve van nierpatiënten. Het betrof hier enkelvoudige sensoren op basis van de technologie van Medimate b.v. voor het meten van o.a. natrium, kalium, fosfaat en creatinine. Naarmate het project NIRION is gevorderd en de technologie dichter bij de markt kwam werd ook de terugkoppeling sterker dat er behoefte is aan een combinatie chip waarop de stoffen natrium, kalium en creatinine gelijktijdig kunnen worden gemeten en dat deze applicatie breder ingezet kan worden dan slechts de niermarkt. Dit brengt sterke voordelen met zich mee met betrekking tot belasting voor de gebruiker in tijd en in kosten. Stelt u zich het verschil voor van drie maal een bepaling doen in plaats van eenmaal. Daarbij komt, wat ooit de aanleiding voor NIRION was, dat de steeds duurder wordende gezondheidszorg een halt toe moet worden geroepen. Het inzetten van decentralisatie zoals bijvoorbeeld Point of Care applicaties op basis van Lab on a Chip technologie is herkend als een van de juiste stappen in de richting van controleerbare kostenontwikkeling in de zorg. Deze behoefte in combinatie met de indicatief aangetoonde technische haalbaarheid van deze multichip heeft geleid tot het NirionPLUS project.

Consortium

De missie van het NirionPLUS project is structuurversterking in Oost Nederland door te excelleren in de commercialisatie van Lab on a Chip systemen voor Point of Care toepassingen. Dit is toegespitst op de ontwikkeling van de multi-chip voor natrium, kalium en creatinine voor zowel urine als bloed en wordt ingevuld door een consortium van complementaire partners uit de regio Oost-Nederland. Ziektebeelden naast nieraandoeningen en locaties waar deze combinatiechip ingezet kan worden zijn o.a. huisartsen-posten voor spoedeisende hulp of bij hart- en vaatziekten.

De Project partners zijn :

• Hortec b.v. uit Oldenzaal OV als partner in ontwikkeling en industrialisatie van de meetelektronica
• Micronit Microfluidics b.v. uit Enschede OV als partner in de ontwikkeling van zeer nauwkeurige productieprocessen voor de labchips alsook voor de ontwikkeling van hele specifieke deelapplicaties.
• Isala Klinieken uit Zwolle OV als partner voor de extene klinisch chemische validatie.
• UMC St Radboud uit Nijmegen GE als partner voor een validatie van klinische effectiviteit van de inzet van de te ontwikkelen applicatie in de eerstelijns gezondheidszorg.
• Medimate b.v. uit Enschede OV (penvoerder) als partner in het onderzoek naar en de ontwikkeling van de totale meetapplicatie.