Nine-Eleven 2001

Nuon

Solar

Medische Innovatie Diabetes

Mijn voorstel voor een glucosemeter (ten behoeve van zelfcontrole diabetes) op solar energie heb ik als ‘idee’ in 2001 ingestuurd. Nuon wilde destijds duurzame energie populariseren en onder brede aandacht brengen. Ondermeer dus via een prijsvraag. Met als prijs het bijwonen van de start en finish van de World Solar Challenge in Australie. De vaderlandse Nuna, de auto op zonnecellen, zou daaraan mee doen. Inzenders van een solar  ‘idee’ zouden na papieren selectie, een video–screentest (Engels) en een presentatie (Nederlands) voor een jury moeten doorlopen. Een gebeuren in feestelijke stijl in Amsterdam. Dat stond gepland op 15 september 2001. en toen was daar 9/11….

Brieffragment

Op losse schroeven

De ontreddering was algemeen. De bijeenkomst werd sterk versoberd.Ik was een van de prijswinnaars met mijn idee. De reis was prachtig. Bij terugkomst ben ik enthousiast bezig gegaan om mijn idee te realiseren. Ik kreeg bijval vanuit ECN (Petten). Na een aanvankelijk positief onthaal bij Abbott raakte een plan van aanpak steeds verder uit zicht. Hoe ging het met Nuon? In het Jaarverslag 2002 wordt vermeld dat het vermogen aan zonnecentrales is verdubbeld (overigens ook windparken binnen en buiten ons land).