Moodmeter

Start & Stop Antidepressiva

Feiten over antidepressiva

Nederland telde in 2010 zo’n 1 miljoen gebruikers van antidepressiva (bron: GIPdatabank van het CVZ). Jaarlijks starten 250.000 Nederlanders met het gebruik van deze middelen (bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid). Van hen staakt ongeveer de helft de behandeling binnen twee weken. Van de mensen die langer dan twee weken door blijven slikken, stopt de helft toch eerder dan de geadviseerde behandelduur.

Terugval

Terugvalpreventie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van depressie. Het is niet ongebruikelijk dat een depressie opnieuw de kop opsteekt. Ongeveer 80 procent van de patiënten met een depressie maakt in zijn leven meer dan een periode van depressie door (gemiddeld vier perioden; Multidisciplinaire Richtlijn Depressie, 2009). De Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (2009) adviseert bij een behandeling met antidepressiva de behandeling zes maanden langer door te laten gaan na het verdwijnen van de depressiesymptomen bij een eerste periode. Bij ouderen en bij gebruikers die herhaaldelijk depressief zijn, adviseert men de behandeling een jaar langer door te laten gaan. Afhankelijk van de patiëntkenmerken en het aantal keer dat gebruikers een terugval hebben, is zelfs behandeling gedurende één of meerdere jaren mogelijk.

Feiten

Starten en stoppen met medicatie is niet altijd makkelijk. Uit onderzoek van Van Geffen (Geffen van K. Initiation, execution and discontinuation of antidepressant therapy: considerations and decisions of patients) waarbij onder andere gebruik is gemaakt van gegevens op het Meldpunt Medicijnen, blijkt:
• Een kwart van de patiënten die starten met een antidepressivum haalt slechts één recept op in de apotheek. Van deze groep is een derde niet gestart met het gebruik van het antidepressivum, de overige patiënten zijn binnen twee weken gestopt.
• Angst voor en het optreden van bijwerkingen spelen een belangrijke rol bij het niet accepteren van de therapie.
• Ruim de helft van deze patiënten was op eigen initiatief gestopt zonder overleg met de arts.
• Patiënten hebben relatief vaak vragen over stoppen met het gebruik van antidepressiva en ervaren veel problemen met het stoppen.
• Bijwerkingen spelen een belangrijke rol tijdens de behandeling, worden als zeer belastend ervaren en leiden vaak tot stoppen van de therapie.
Effectieve voorlichting

APP

De voorlichting die zorgverleners kunnen geven, wordt beperkt door tijd en de mate waarin patiënten de informatie op dat moment kunnen verwerken. De app is een aanvulling op de voorlichting van behandelaars. Door middel van een app op de mobiele telefoon kunnen medicijngebruikers makkelijk opzoeken wat ze moeten doen als ze problemen hebben met het starten of stoppen van hun medicatie. Hierdoor wil het IVM therapietrouw stimuleren, maar ook voorkomen dat gebruikers onnodig medicijnen slikken. Dit is niet goed voor de gezondheid en brengt ook onnodige kosten met zich mee.

Ervaringen

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) wil graag weten wat jouw ervaringen zijn met antidepressiva. Wat vind je van de voorlichting van je behandelaar over deze middelen? Heb je bijwerkingen en zo ja, welke? Meld het ons dan via het Meldpunt Medicijnen.

Nog meer weten? Lees dan deze folder of neem eens een kijkje op de site van de Depressievereniging of de Angst, Dwang en Fobie Stichting.