Dell en “Mobile Clinical”

Op 3 februari 2011 heb ik in het hoofdkantoor te Amsterdam een gesprek met Renzo Taal van DELL B.V.

Renzo Taal is bij DELL Managing Director Netherlands & Director Healthcare/Life Sciences Emea

Directe aanleiding vormt de sponsoring door DELL van het Neurasbus initiatief van het Erasmus Medical Center. DELL is al vele jaren partner van het Erasmus MC. Dit initiatief spreekt DELL aan omdat het de zorg bij de patient brengt.

De zorgsector maakt via de Neurasbus gebruik van een “mobile clinical computer”

Binnen een breed programma bij DELL van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en “sustainability” is de zorgsector heel belangrijk. Binnen Dell zijn zo’n 25 medewerkers met medische-of verpleegkundige achtergrond betrokken bij de automatisering in de zorgsector. Het gaat er om een “end-user device” te ontwikkelen dat aansluit bij de behoefte.  Het gaat niet alleen om de technologie, benadrukt Menzo Taal. De Neurasbus voldoet daaraan.

Bedenk dat de Neurasbus 6 dagen kan functioneren zonder gebruik te hoeven maken van een stopcontact (en heel energie-zuinig is).