Definitief 6 procent

VEKTIS

0.5% meer…

1.000.000 mensen

Definitief cijfer overstappers zorgverzekering 6 procent

Vektis publiceert in de Zorgthermometer ‘Verzekerden in beweging 2012’ het definitieve cijfer van mensen die in 2012 van zorgverzekeraar wisselden. Het aantal overstappers steeg opnieuw van 5,5% in 2011 tot 6,0% in 2012. Dit betekent dat iets meer dan 1.000.000 mensen wisselden van zorgverzekeraar. De afgelopen jaren lag het percentage overstappers tussen de 4 en 5,5%. Het hogere overstappercentage kan mogelijk worden verklaard door de grotere verschillen in nominale premie die zorgverzekeraars vragen voor de basisverzekering. Daarnaast zijn er significante verschillen in de polisvoorwaarden en dekking van de aanvullende verzekeringen. Ook de toename van het aantal internetpolissen zorgt voor meer verzekerdenmobiliteit.

Overstappers

Overstappen vindt plaats in alle lagen van de bevolking, maar er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen leeftijdsgroepen en provincies. Verzekerden tussen de 18 en 35 jaar stappen het meest over: Het percentage overstappers ligt in deze leeftijdsgroep iets boven de 9%. Verzekerden in de Randstad stapten relatief vaker over dan verzekerden in, met name, Zeeland en Friesland.

Eigen risico

Opvallend is dat meer verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico (van € 100,- tot € 500,-), bovenop het in 2012 verplichte eigen risico van € 220,-. Het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen van 5.9% in 2011 tot 7,0% in 2012. Dit is een toename van ruim 140.000 verzekerden. Van deze groep kiest ongeveer de helft voor een vrijwillig eigen risico van € 500,-. Daarna wordt het meest gekozen voor een eigen risico van € 100,-.

Aanvullende verzekering

Het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering daalde in 2012 met met 1% naar 88% ten opzichte van vorig jaar. Een opvallende stijging is het aantal verzekerden met een tandartsverzekering. Dit steeg van 60% naar 68%.

Vektis

Vektis publiceert volgend jaar rond deze tijd opnieuw het exacte cijfer rondom verzekerden mobiliteit. Vektis is informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de hoeveelheid, de kosten en de kwaliteit van de geleverde zorg in Nederland.