Polikliniek nota 1942

Veilinghuis

Gezondheidszorg

Roode Kruis Ziekenhuis Afd. ’s Gravenhage

In een stapeltje documenten dat ik via Veilinghuis’De Voorstraat’kocht, tref ik deze nota. De naam van betrokkene heb ik geretoucheerd. Het document interesseert mij om meerdere redenen. In de eerste plaats is het gebruik van de polikliniek (inclusief verpleegster en hulp- en of verbandmiddelen) 4 gulden. De betrokken arts (H.H. Dokters) stuurt zelf een declaratie. De factuur is gedateerd 28 april 1942 en al twee dagen later voldaan (per giro).

Tijdgeest

Wat vermeldt de krant over dinsdag 28 april 1942? We kunnen terecht bij het Utrechts Nieuwsblad dat (digitaal) is in te zien (Het Utrechts Archief ). Op de voorpagina de kop “Waar en wanneer zal het Duitsche offensief losbarsten? ‘Hitler’s Rede’ van zondag , waarover ook wordt bericht op diezelfde pagina, geeft daartoe alle aanleiding. Het Roode Kruis Ziekenhuis is fraai in beeld op deze luchtfoto uit 1937