De Vergeten Sekse

Uitzending Labyrint

Gender Discriminatie

Te vaak verkeerde diagnose gesteld

Nieuwe geneesmiddelen worden vooral op mannelijke proefdieren en mannen tussen de 18 en 55 jaar getest. Andere problemen, zoals met het hart, worden bij vrouwen vaak aan de overgang toegeschreven en wordt er een verkeerde diagnose gesteld. Vrouwen verschillen van mannen, dat weet iedereen, maar de echte onderkenning daarvan binnen de medische wetenschap laat lang op zich wachten.

Prof. Dr. Angela Maas

Selectief

Tot 1977 werden medicijnen ook op vrouwen getest. Maar enkele incidenten zorgden ervoor dat de Amerikaanse Food & Drug Administration besloot dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd uitgesloten werden van klinische studies. Hun hormooncyclus werkt immers vaak verstorend. Inmiddels zijn de richtlijnen weer aangepast en moeten ook vrouwen zo volledig mogelijk in klinische trials voorkomen, het liefst fifty-fifty.

Weerbarstig

Echter, ondanks alle richtlijnen lijkt de dagelijkse praktijk weerbarstig. In die praktijk worden toch minder vrouwen gebruikt of alleen vrouwen na de overgang, waardoor de hormonale stoorzenders er niet meer zijn. Daarnaast worden veel nieuwe medicijnen en behandelingen nog steeds alleen op mannelijke proefdieren getest. En worden medicijnen aan vrouwen verstrekt terwijl deze bij hen niet het juiste effect hebben. Antidepressiva werken bijvoorbeeld anders bij vrouwen dan bij mannen en toch schrijft de medische wereld ze nog bij bosjes aan vrouwen voor.

Hartinfarct

Maar ook kwalen en ziekten die van oudsher het stempel ‘mannenkwaal’ dragen, krijgen bij vrouwen te weinig aandacht, zoals hartfalen. Hoe een hartinfarct zich bij een vrouw ontwikkelt, is nog weinig onderzocht. Uit recent onderzoek blijkt dat het sterftecijfer na een hartinfarct bij vrouwen twee keer zo hoog is: bij mannen overlijdt zo’n drie procent in de eerste week na het infarct en bij vrouwen is dat zes procent. Dit ontstaat vooral doordat door het verschil in symptomen artsen een infarct bij vrouwen te laat herkennen.

Wetenschappers

Neurowetenschapper Gert ter Horst en cardioloog Angela Maas belichten in Labyrint beiden een andere kant van de problemen die nog steeds bestaan door het zo lang negeren van de vrouw. Ter Horst laat zien hoe antidepressiva eigenlijk écht werken en Maas legt uit wat de belangrijkste verschillen tussen het mannen- en vrouwenhart zijn en waardoor artsen de ‘mannenkwaal’ – het hartinfarct – nog steeds zo slecht herkennen bij vrouwen.

Doorpraten

Direct na de uitzending (woensdag 24 oktober 20.50 uur Nederland 2) kun je doorpraten met wetenschappers in de wekelijkse Labyrint online napraatsessie. Kijk mee op de site en stel je vragen via Twitter en chat: www.wetenschap24.nl