De TEDx van het ZIP

Heeft u een vernieuwend idee over, of inspirerende visie op het daadwerkelijk vernieuwen van de zorg?

Wilt u anderen inspireren en aanzetten tot actie? En kunt u dit in 1 minuut via een filmpje overbrengen? Dan daagt het Zorginnovatieplatform (ZIP) u uit om deel te nemen aan ZIP Talks

De zorgvernieuwer met het meest inspirerende idee mag zijn visie uitwerken en op 4 april 2011 tijdens TEDxMaastricht live op het hoofdpodium presenteren. Dit is de ultieme kans voor zorgvernieuwers uit het ZIP-netwerk om een podium te krijgen voor hun visie op zorginnovatie

TEDx wordt aangekondigd door Janneke de Groot (ZIP)

TED (Technology, Entertainment, Design) is een jaarlijkse bijeenkomst in Californië. Het doel van TED is om mensen een podium te bieden zodat zij luisteraars kunnen overtuigen van een vernieuwende visie of ideeën op hun vakgebied of de wetenschap in het algemeen: ideas worth spreading. Goede ideeën verspreiden zich van daaruit over de wereld. Het gaat niet om algehele dossierkennis, maar vooral om het kweken van begrip en bewustzijn. En om op een toegankelijke manier toepassingen van onder andere de wetenschap te laten zien die bij kunnen dragen aan een betere wereld.

TEDxMaastricht: Fueling the Future of Medicine & Healthcare
In de geest van TED worden onder de naam TEDx ook regelmatig lokale TED-bijeenkomsten georganiseerd. Op 4 april 2011 is er een TEDx bijeenkomst in Maastricht. Initiatiefnemer is het UMC St Radboud. Het thema van deze TEDx is ‘Fueling the Future of Medicine & Healthcare’.

ZIP Talks
Omdat er veel goede initiatieven op het gebied van zorginnovatie zijn in Nederland, is het ZIP de samenwerking met TEDxMaastricht aangegaan. Het ZIP wil zorgvernieuwers uit haar netwerk graag een podium geven voor hun ideeën over of visie op de zorg. Het ZIP daagt u uit om uw idee of visie in een videopitch van 60 seconden over te brengen: de ZIP Talk. We zijn niet op zoek naar een bedrijfspresentatie of productpromotie, maar naar inspirerende, vernieuwende ideeën, visies en strategieën gericht op het daadwerkelijk realiseren van veranderingen in de zorg. De mensen die uw filmpje bekijken, moeten geïnspireerd raken en meer over uw idee te weten willen komen.

Durft u deze uitdaging aan?
De verschillende maatschappelijke uitdagingen in de zorg die de komende jaren op ons afkomen zijn groot. Een stijging van het aantal chronisch zieken en ouderen met gezondheidsproblemen, schaarste op de arbeidsmarkt en oplopende zorgkosten. Het is belangrijk om nu actief met zorginnovatie aan de slag te gaan om kwaliteit van zorg ook in te toekomst te kunnen behouden en vooral ook toegankelijk en betaalbaar te houden. Hiervoor moet de balans tussen zorgvraag- en aanbod in evenwicht te zijn. Er wordt veel gesproken en geschreven over de noodzaak van innovatie om te komen tot toekomstbestendige zorg. Maar hoe kunnen we morgen hiermee starten?

Procedure
Van 14 september tot en met 14 november kunt u uw ZIP Talk publiceren op YouTube. Hieronder leest u stapsgewijs hoe u dit aanpakt. Bij meer dan 25 inzendingen selecteert een gelegenheidsjury na 14 november de 25 beste ZIP Talks. De jury let hierbij op de mate van vernieuwendheid, de potentie én de presentatie van het idee. De 25 geselecteerde ZIP Talks worden 29 november tijdens het avondprogramma van het Medicine 2.0 congres in Maastricht vertoond. De aanwezigen bepalen welke 3 ZIP Talks genomineerd worden voor TedxMaastricht op 4 april 2011. Deze 3 genomineerden presenteren tijdens het ZIP Café van februari 2011 live hun volledige talk van 8 minuten. De aanwezigen tijdens dit ZIP Café bepalen ter plaatse welke ZIP Talk het beste is. Deze winnaar mag 4 april 2011 – op het hoofdpodium van TEDxMaastricht – voor een groot Europees publiek zijn of haar visie overbrengen. Een hele eer!

Hoe pak ik het aan?
1. Maak een Engelstalig filmpje van maximaal 60 seconden waarin u zelf in beeld bent en een pitch geeft van uw idee of visie op het daadwerkelijk vernieuwen van de zorg. Let op: we zijn dus niet op zoek naar een bedrijfspresentatie of productpromotie.
2. Upload uiterlijk 14 november het filmpje op www.youtube.com. Heeft u nog geen account? Maak dit dan aan door rechtsboven op ‘account aanmaken’ te klikken.
3. Bij het uploaden van het filmpje kunt u bij ‘labels’ trefwoorden invoeren. Voer hier ziptalks in, zodat wij uw filmpje goed terug kunnen vinden.
4. Mail voor de zekerheid de url van de pagina waar uw filmpje staat naar info@zorginnovatieplatform.nl.

De gepubliceerde ZIP Talks voegen wij toe aan ons YouTube-kanaal Zorginnovatieplatform. Alle filmpjes kunt u bekijken op de afspeellijst ZIP Talks op YouTube

De eerste zorgvernieuwer die een filmpje upload op YouTube is verzekerd van een toegangskaart voor TEDxMaastricht op 4 april 2011!

Geen camera? Laat uw ZIP Talk filmen!
Het ZIP zal de komende maanden op een aantal congressen met een camera aanwezig zijn om ZIP Talks op te nemen. Een mooie kans wanneer u niet zelf in de gelegenheid bent om een filmpje op te nemen! Wij nemen uw ZIP Talk op en zullen het ook voor u op YouTube publiceren. Dit kan in ieder geval tijdens het ZIP Café van 19 oktober en het Toekomstforum/ de Nationale Zorgvernieuwingsdag op 14 oktober. U bereidt zelf uw ZIP Talk voor en wij doen de rest! Aanmelden voor de opname is niet nodig.

Overgenomen van MedicalFacts.nl