De maat nemen

Je kon er op wachten…

Nadat onlangs CZ eigen criteria heeft gesteld bij de keuze voor de inkoop van borstkankerzorg. Kennelijk worden de rollen omgedraaid. Zorgaanbieders gaan de zorgverzekeraar monitoren.Te beginnen bij de huisartsen. Aanleiding is volgens de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging de gang van zaken rond de contractering over 2011. Het patientenbelang wordt genoemd, maar dat is iets voor een later moment (?).

De LHV doet er goed aan doen om de transparantie van de monitor zo groot mogelijk te maken. Adel verplicht, zullen we maar zeggen. Dat betekent wel een zorgvuldige,verifieerbare en systematische studie van dit onderwerp, zoals je van een organisatie van professionals met een wetenschappelijke opleiding mag verwachten. Naar een dergelijke monitor zal door de buitenwacht zeer kritisch worden gekeken en dat levert potentieel afbreukrisico. Deze vraag dient aan de LHV te worden gesteld.

Bron:  FD Selections:

Huisartsen willen hun patiënten gaan informeren over welke verzekeraars minder en welke meer investeren in de kwaliteit van de huisartsenzorg. Daarvoor ontwikkelen zij een monitor waarin verzekeraars op een aantal punten worden beoordeeld. Dat plan heeft de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Steven van Eijck, gisteren ontvouwd in dagblad Trouw. De koepel van verzekeraars Zorgverzekeraars Nederland heeft geen moeite met het initiatief. ‘Wij vinden het op zich prima. Andersom doen wij het ook bij zorgverleners’, aldus een woordvoerder. ZN is niet betrokken bij de opstelling van de normen voor de monitor.Van Eijck maakt duidelijk dat de huisartsen vooral gaan kijken naar de bereidheid van de verzekeraars om te investeren in een praktijkondersteuner, een assistent die de huisarts bijvoorbeeld werk uit handen neemt bij de zorg voor chronische patiënten. ‘Het gaat om concrete zaken die van belang zijn voor patiënten’, zegt Van Eijck. In het interview maakt hij bijvoorbeeld onderscheid tussen verzekeraar Menzis die nu al heeft toegezegd volgend jaar geld uit te trekken voor de praktijkondersteuner, en Achmea, dat daarover onduidelijkheid laat bestaan. De monitor kan bijvoorbeeld ook gaan over investeringen in een avondspreekuur, of in voorzieningen als een invalidenparkeerplaats. Verzekeraar Achmea deelt het uitgangspunt van ZN dat meer transparantie over verzekeraars prima is. Achmea is echter niet blij met het voorbeeld dat Van Eijck aanhaalt, namelijk dat Achmea niet bereid is duidelijkheid te bieden over de praktijkondersteuners. ‘Met dit voorbeeld slaat Van Eijck de plank volledig mis’, zegt een woordvoerder.Volgens hem moet de opstelling van de monitor wel zorgvuldig gebeuren. ‘Het moet een monitor zijn die niet alleen kijkt naar het belang van de huisarts en wat hij gefinancierd wil krijgen, maar ook naar het belang van de patiënt.’ Volgens Van Eijck werkt de patiëntenvereniging NPCF wel mee aan de monitor. ‘Dat biedt wel enige garantie dat de monitor niet misbruikt zal worden’, zegt de Achmea-woordvoerder.