De ene column is de andere niet

 Twee werelden…

 http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/Plassen-in-het-donker.htm (week 23)

De column van Ivan Wolffers van 10 juni 2010 (Medisch Contact) trekt mijn belangstelling vanwege de mededeling over een mogelijk nadelig effect van het aanschakelen van de  verlichting bij nachtelijk toiletbezoek. Dat zou leiden tot schadelijke oncologische effecten. Zelf denk ik onmiddellijk aan de mogelijkheid dat de biologische klok in de war raakt, alhoewel dat toch onwaarschijnlijk lijkt. Overigens is een onverlicht uitstapje naar het toilet ook niet zonder risico (vallen).De auteur filosofeert over wetenschap versus (bij)geloof.

Medisch Contact

Bij mijn zoektocht via Google naar nadere informatie stuit ik op een column uit april van dezelfde auteur (op diens eigen website) waarin naast de overeenkomsten toch ook niet onbelangrijke details (zoals de mededeling over de macroscopische haematurie). De auteur waagt zich namelijk aan een (hypothetische) open brief aan de Redactie van het Oncologisch Tijdschrift:   http://www.ivanwolffers.nl/column/column374.htm  (week 16)

Opmerkelijk! Twee werelden, maar ook twee columns.