David Barnouw (NIOD)

Mythevorming

Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Talloze voorbeelden

in het kader van de Waanderslezingen hield David Barnouw op 6 mei 2012 een (ruim tevoren ingeplande) lezing in het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Als Persvoorlichter (en onderzoeker) van het NIOD (Nederlands Instituut voor OorlogsDocumentatie) was hij juist dezer dagen op Televisie te zien vanwege discussie over de opzet van de 4e mei herdenking.

Weerbericht betrouwbaar

Deze lezing ging vooral over de mythevorming betreffende de Tweede Wereldoorlog. Analyse hiervan levert boeiende gezichtspunten. Deze aanpak zet zaken in (ander) perspectief.  Ook in deze tijd (of misschien juist) van social media hebben we regelmatig met het fenomeen te maken. Het aantal voorbeelden dat David Barnouw behandelde was legio, waarbij hij ook recente studies aanhaalde. Zo bestaat vaak de indruk dat -ondanks de verplichting tot inleveren van radiotoestellen- massaal geluisterd werd naar radio Oranje. Dan stemt het tot nadenken als onderzoek uitwijst dat slechts een kwart van de radio’s in deze periode in staat is om deze uitzendingen (via de korte golf !) te ontvangen! Heel goed denkbaar dat ook hier mythevorming is opgetreden. Het brengt tot de uitspraak dat misschien alleen het weerbericht niet ter discussie staat als je iets wilt beweren over de historie. David Barnouw heeft ook meerdere boeken op zijn naam staan, bijvoorbeeld over de impact van het dagboek van Anne Frank.

Niet grijs

Een ander (verheugend)bericht, is dat systematisch onderzoek van een groot aantal dagboeken heeft aangetoond dat er een breed gedragen anti- Duitse stemming heerste in bezet Nederland. Dus van een grote grijze massa kun je eigenlijk niet spreken.