Achmea database

Database

Verrijking door koppeling

Pareltje binnen Achmea

De Achmea(health) database (AHD) is op 5 juni 2013 in Zeist feestelijk gelanceerd. De toegankelijkheid van de data van zorgverzekeraar Achmea betekent een stap vooruit. Zowel voor de eigen organisatie alsook voor externe onderzoekers. Overigens haast dagvoorzitter Robbert Huijsman zich om aan te geven dat de database eigenlijk al 12 jaar bestaat. De wieg ligt bij AGIS. Dat feit neemt niet weg dat 40% van de maar liefst ruim 300 (BigData een hype) aanwezigen er nog nooit van gehoord heeft.

Roelof Konterman spreekt over een pareltje

Verrijking Data

Maar goed, Roelof Konterman spreekt over een pareltje, waarbij met name Berry Egberts en Jeroen Crasborn een belangrijke rol spelen. Maar liefst 110 aanvragen zijn ook al verwerkt en een van de prominente gebruikers is Arno Hoes van het Juliuscentrum. Maar wat moeten we ons bij de Achmea database voorstellen?

Prof.dr.Arno Hoes

De praktijk

In de hal van het Achmea congrescentrum te Zeist heeft een drietal medewerkers zich opgesteld met een laptop, waarbij respectievelijk de ziekenhuiszorg, geboortezorg en farmacie (AHD) aan belangstellenden wordt gedemonstreerd.

AHD Realtime

Workshops

Ook in een aantal parallelle workshops komen vanuit Eerste lijn, Psychiatrie  en MaagDarmLeverziekten (MDL) een aantal sprekende voorbeelden.

Somatiek en Psychiatrie

Procedure

Overigens moeten we er ook weer niet al te simpel over denken. Er hangt soms een prijskaartje aan een dergelijk verzoek en er is een formele procedure met een commissie die de aanvraag beoordeelt. Veelvuldig komt de wens tot een vereenvoudiging van koppeling van bestanden naar voren. Want de koppeling leidt tot verrijking van de data. Elke keer wordt nu het wiel uitgevonden.

Panel

Panel

In de paneldiscussie komt het royale aanbod van Theo Hooghiemstra (RVZ) om een aanzet te gaan geven tot een stroomlijning van procedures. Dat is des te belangrijker nu er ook nog Europese regelgeving staat aan te komen. Maar Nederland kan en wil internationaal op dit terrein slagen maken. De hoop wordt uitgesproken dat dit congres het eerste zal blijken te zijn van een lange traditie.