Data Opzuigen

Metadata

Datamining

Wat gebeurt er met de kabel?

Metadata en/of Datamining, die vraag staat eigenlijk centraal bij de paneldiscussie. Vindt “Inlichtingenfusie” plaats? Begrippen als Spyware, NSA en Snowden passeren. Reiken de tentakels ook naar Nederland? Gaat het om het opsporen van (potentiële) terroristen. Of staan veeleer politieke en economische belangen op de voorgrond?

Glenn Greenwald (onderdeel video interview)

Aftappen?

De paneldiscussie trekt een goedgevulde aula van de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Velen van de ruim 300 deelnemers aan de tweedaagse conferentie van Vlaams-Nederlandse onderzoeksjournalisten (VVOJ) zijn op zaterdagochtend 16 november 2013 present.
Metadata zijn bestanden die het digitale verkeer in beeld brengen (Pietje belt Jantje op een bepaald tijdstip, enzovoorts). Bij Datamining gaat het om het doorzoeken van grote databestanden op zoektermen (denk aan bermbom). Gebeurt dat aftappen ook via de vaderlandse kabel?

Paneldiscussie aula Hogeschool Windesheim

U-bocht?

Datamining (“opzuigen van data ten behoeve van datamining”) via de glasvezelkabel is in ons land verboden. Analisten bij de AIVD kunnen echter niet zien welke de bron is van berichten, vertelt ‘Heleen de Waal’ (een schuilnaam) . Op de foto is zij niet goed zichtbaar… (2e van rechts) De Trans-Atlantische kabel duikt op in Engeland, maar ook in Katwijk. Is het denkbaar dat Nederlandse inlichtingendiensten (AIVD en MIVD) via een U-bocht constructie (Engeland) aan dergelijke data kunnen komen? Een antwoord komt er niet tijdens de paneldiscussie. “We are living in interesting times’, aldus de door Margo Smit (Directeur VVOJ) eerder geinterviewde Glenn Greenwald (van de krant The Guardian en degene waarmee Snowden destijds contact zocht). De bijeenkomst is mogelijk gemaakt via het Legebeke Legaat, opgericht ter nagedachtenis aan de in 2008 plotseling overleden onderzoeksjournalist Gerard Legebeke (Argos).