Andere tijden: Cis-Platinum

Bob Pinedo

Via de onvolprezen plaatselijke bibliotheek heb ik de Afscheidsrede van professor dr.H.M.Pinedo opgevraagd.

Afscheidsrede

Deze Rede wordt op 29 oktober 2008 uitgesproken ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Geneeskundige Oncologie bij de faculteit der geneeskunde van de vrije universiteit/VU medisch centrum.
De titel: van hoog TIJ naar HOOGtij. Het kan! Over het verband tussen chronische kanker, infrastructuur en kankerpreventie
Een lezenswaardig boekwerkje van 40 pagina’s, waarbij mijn blik blijft hangen op de onderste alinea van pagina 13 die ik hier weergeef (scan):

Bron: Tekstfragment Afscheidsrede Prof.Dr.Bob Pinedo

Kankerpatient

Dit gaat over “mijn” patient besef ik!
Een aantal jaren ben ik dan al in opleiding tot internist. Je zou nu spreken over  AIO.Dat is toen nog op de algemene interne afdeling 192 van het voormalig Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) aan de Catharijnesingel.De komst van professor Pinedo heeft geleid tot een toevloed van klinische oncologie patiënten op deze algemene afdeling.Al snel maak ik deel uit van de Oncologie Werkgroep (Kanker Werkgroep).

Opname

De bewuste patiënt wordt opgenomen.Een leeftijdsgenoot met uitgezaaide testistumor.Dus een sombere prognose.Hij moet behandeld worden met een nieuw medicament uit de USA en wel cis-platinum (cisplatin).Via infusen, die ik moet inbrengen!  De bijwerkingen van de behandeling (teisterende koortsen bijvoorbeeld) zijn van dien aard dat ik mij moet afvragen of dit wel te verantwoorden is.Ik heb het er  moeilijk mee.

Uiteindelijk blijkt dat ik getuige ben van medische doorbraak

…want er wordt een totale remissie bereikt. Onvergetelijk!