CQ-index voortaan C of Q?

Indicator

Verzekeraars overwegen inkorting CQ-index, aldus SKIPR

Onderzoek

Stichting Miletus onderzoekt of vragenlijsten van Consumer Quality Index (CQ-index) korter kunnen.De lengte van de lijsten is voor zowel zorgaanbieders als zorginkopers bij zorgverzekeraars vaak een probleem.

Guus van Montfort

De kersverse voorzitter Guus van Montfort van ACTIZ rekent meteen af met dit meetinstrument op de hem eigen wijze. Indertijd heeft Van Montfort  in een andere hoedanigheid een geheel ander liedje gezongen. Het ging toen om het ophemelen van het bronzen keurmerk van werkgever Achmea. Vervolgens moest de HKZ certificering het ontgelden. Achmea heeft ook het totstandkomen van de CQ-index bevorderd. Maar het kan verkeren. Alle  instrumenten hebben  een beperkte houdbaarheid. Het is daarnaast natuurlijk wel een schaakspel. Dat wordt zeer treffend weergegeven in deze dia van een presentatie van een voorganger van van Montfort ter gelegenheid van congres ‘Klantervaring telt’.

Congres ‘Klantervaring telt’ 24 april 2007

Heroverweging CQ

Het is in algemene zin alleen maar goed om afspraken om de zoveel tijd ’tegen het licht te houden’. Doen ze nog wel waar ze voor bedoeld zijn. Is de Consumer (C) nog wel gediend van de informatie in deze vorm? Wordt de kwaliteit (Q) nog wel steeds via dit instrument representatief in beeld gebracht.En het meest belangrijk: dragen de resultaten bij tot noodzakelijke aanpassingen (verbeteringen)? We zijn benieuwd naar de uitkomsten. Misschien moet er nog maar een congresje tegenaan gegooid worden.

Congres ‘Klantervaring telt’ 24 april 2007