Costly Old Organization

Na een jaar (WOHIT 2010) nog steeds in veel opzichten actueel!

—————————

COO: Geen nieuwe wijn in oude zakken alstublieft

Waarvoor staat deze afkorting COO die werd geprojecteerd tijdens de eHealth 2010 week in Barcelona ( = WoHIT2010)?

WOHIT 2010

Old Organization + New Technology = Costly Old Organisation (COO). Deze stelling of formule  komt van Harold Wolf III , vice-president van Kaiser Permanente. Niet de eerste de beste! Ik ben in de gelegenheid geweest uitvoerig met hem van gedachten te wisselen. Concreet handelt het om de problemen waarmee je geconfronteerd wordt als je tracht eHealth te introduceren in de bestaande zorgpaden.

Het is merkwaardig dat juist eHealth -in feite een geheel nieuw domein- dat noch door 1e,2e of 3e lijn geclaimd kan worden, onvoldoende ‘landt’  in de zorg. Komt dat omdat de koek al is verdeeld? Bij de komende bezuinigingsronde kan dat ook wel eens tegenwerken!! Ksyos (Leonard Witkamp) beschouw ik als een van de weinige partijen die deze patstelling heeft doorbroken. Een echte New eHealth Technology Organisation. Deze term zal ik hiermee meteen maar introduceren. Toch hebben dergelijke ondernemingen het enorm zwaar.Overheid, let op uw zaak!

Geen nieuwe wijn in oude zakken (om de stelling maar eens voor de Nederlandse situatie vrij te vertalen).