Concentratie Deconcentratie

Verschuivingen

Correlatie of causaliteit?

Eerst een anecdote. Het is 1971…

Nooit zal ik het vergeten. Een zomerse zondag in de Vroedvrouwenschool aan de Henegouwerlaan in Rotterdam. Als coassistent ben ik daar tijdelijk ingekwartierd. Tijdens een bevalling raakt de patiënte door massaal bloedverlies in een shock. Iedereen wordt opgetrommeld naar de verloskamers (foto). Het lukt niet om een infuus in te brengen en de anesthesist moet een venasectie verrichten. Hoe had dat thuis gemoeten??  Er ontstaan stollingsstoornissen en shocknier, waarvoor de patiënte naar Dijkzigt moet wordt overgeplaatst voor (gelukkig tijdelijke) nierdialyse. Voor mij persoonlijk waren er een paar leermomenten. Tijdens een thuisbevalling moet je eigenlijk altijd de mogelijkheid hebben om een infuus in te brengen. Daarnaast werd ik subiet bekeerd tot voorstander van een poliklinische bevalling (in een ziekenhuis) voor de eigen situatie. Zo is het later dan ook gegaan.

Collectie auteur

Shift

Terug naar het heden. Concentratie en deconcentratie zijn onderwerp van gesprek in het hele land. Er vindt een stille transitie plaats. Er wordt een omslag gemaakt van meer aandacht voor chronische zorg dan de acute zorg. Enerzijds zie je een ontwikkeling waarbij chronische zorg dicht(er) bij patiënt wordt geleverd. Zie de toename (spreiding) van het aantal centra voor nierdialyse. Anderzijds de afname van de centra die geboortezorg aanbieden. Zeker iets voor data-analisten inclusief een fraaie Infographic. Maar ook iets voor reflectie! Want het betekent ook dat de inhoud van de zorg daarmee onherroepelijk verandert. Frequentere dialyse behandeling wordt bijvoorbeeld mogelijk. Thuisbevallen wordt lastiger. Is er een causaal verband of alleen een correlatie? Is het een verandering die demografische oorzaken heeft? Medisch-technisch geinitieerd? Of sociaal-culturele gronden? Misschien een goede vraag voor het NIDI?